ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Louis plc: 40,3% αύξηση λειτουργικών κερδών

14:10 - 26 Νοε 2013 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Louis plc σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρά το πολύ αρνητικό κλίμα που επεκράτησε ιδιαίτερα στην Κύπρο κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2013.
Το λειτουργικό κέρδος ανήλθε φέτος στα €51,2 εκ. σε σύγκριση με €36,5 εκ. πέρσι, καταγράφοντας καλυτέρευση της τάξης των €14,7 εκ. ή 40,3%.  
Η αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του λειτουργικού κέρδους προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) για το πρώτο εννιάμηνο του 2013. 
Σε ανακοίνωσή της η εταιρία υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός «αποτελεί σήμερα την κινητήριο δύναμη αφού είναι μία από τις λίγες εναπομείνασες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το υφιστάμενο αρνητικό κλίμα και να συνδράμουν αποφασιστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
Παράλληλα απευθυνόμενη στους μετόχους σημειώνει ότι οι αποφάσεις του Eurogroup κατά το μήνα Μάρτιο 2013 δεν είχαν και δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες και στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων του  προέρχεται είτε από εργασίες εκτός Κύπρου είτε από ξένους πελάτες. 
Επίσης αποκαλύπτει ότι η εταιρία είναι σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τους δανειστές του και έχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές για τα επόμενα έτη.
Από του κλάδους της εταιρίας η Louis Cruises σημειώνοντας σημαντική βελτίωση στη κερδοφορία της πέτυχε λειτουργικά κέρδη €22,9 εκ. ή ποσοστό 23,7% επί των πωλήσεων (EBITDAR margin) σε σχέση με €12,2 εκ. ή 13,4% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους της κατά 6,9%,  αλλά και της αύξησης του κύκλου εργασιών (+6%).
Παράλληλα η Louis Hotels βελτίωσε επίσης τους δείκτες κερδοφορίας της με το ποσοστό λειτουργικών κερδών επί των πωλήσεων (EBITDAR margin) να φτάνει το 38,5% έναντι 34,5% το 2012, μειώνοντας επίσης το λειτουργικό της κόστος κατά 3,3%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Louis Cruises όσο και η Louis Hotelsκατόρθωσαν να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος σε απόλυτους αριθμούς αλλά και ως ποσοστό επί των πωλήσεων και αυτό παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών που επετεύχθη και από τις δύο ξεχωριστές δραστηριότητες του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο.
 
Το κέρδος από εργασίες πριν το καθαρό κόστος χρηματοδότησης κατέγραψε, για το εννιάμηνο του 2013, αύξηση από €10,8 εκ. στα €26,2 εκ, δηλαδή  αύξηση €15,4 εκ. ή 142%.  Σημειώνεται ότι η Louis Cruises είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση αφού το 2012 ήταν ιδιαίτερα δύσκολο έτος. Η μείωση επίσης στα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη θετική απόκλιση των φετινών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα περσινά, σημειώνοντας μία αύξηση του καθαρού κέρδους από εργασίες κατά €16,6 εκ.
Το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά €11,4 εκ.  «Η ανατροπή των περσινών δεδομένων της εννιαμηνίας και η καταγραφή φέτος καθαρού κέρδους €2,9 εκ. σε σχέση με ζημιά €8,5 εκ. πέρσι, επιβεβαιώνει ότι η Εταιρεία βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Σημειώνεται ότι η καλυτέρευση στα αποτελέσματα της Louis Hotels θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν απαιτείτο η επιπρόσθετη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία στην Ελλάδα ύψους €4,1 εκ. εξαιτίας της αύξησης των φορολογικών συντελεστών από 20% σε 26%» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρία.
Παράλληλα σημειώνεται ότι «η συνολική βελτίωση στα αποτελέσματα της Louis plc κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 έγινε εφικτή με σχετικά μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος (+ 4,5%).  Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες της Louis Cruises (+6%) από τον τομέα των ναυλώσεων αλλά και από την αύξηση των πωλήσεων της από τον Πειραιά.  ΄Οσον αφορά την Louis Hotels ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε μικρότερη αύξηση της τάξεως του 3% λόγω του γεγονότος ότι τέσσερα ξενοδοχεία της ήταν κλειστά κατά τους πρώτους μήνες του έτους για ανακαινίσεις».
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.