ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιονική Ξενοδοχειακή: Καθαρά κέρδη 51.000 το εξάμηνο

09:49 - 26 Αυγ 2016 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μειωμένα αποτελέσματα εμφάνισε το α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 14,5 εκατ. ευρώ, έναντι 15 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 51.000 ευρώέναντι κερδών 434.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.