ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καλά πήγε ο Δεκέμβρης στον τουρισμό

11:53 - 25 Φεβ 2017 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Δεκέμβριο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 σύμφωνα με την ΤτΕ.
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 32,2% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Δεκέμβριος 2016: 107 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 81 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 17,3% (Δεκέμβριος 2016: 84 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 101 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,1% (Δεκέμβριος 2016: 67 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 55 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 53,4%.
 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 18,2% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 33,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 4,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 78,8% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ.
 
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
 
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο του 2016 διαμορφώθηκε στις 564 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 34,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 2,6%.
 
Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 65,4%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 19,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 151 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,8%, ενώ αύξηση κατά 89,0% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Δεκέμβριος 2016: 183 χιλ., Δεκέμβριος 2015: 97 χιλ.).
 
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 29,4% και διαμορφώθηκε στις 39 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 33,6% και διαμορφώθηκε στις 9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 32,6% και διαμορφώθηκε στις 36 χιλ. ταξιδιώτες.
 
Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 21,9% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 11 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19,9% και διαμορφώθηκε στις 23 χιλ. ταξιδιώτες.
Ταξιδιωτικό ισοζύγιο
 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 55 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, αύξηση κατά 4,7% κατέγραψαν το Δεκέμβριο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 193 εκατ. ευρώ, έναντι 184 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ μείωση κατά 22,9% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2016: 139 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 180 εκατ. ευρώ).
 
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 10,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. 
 
Γιώργος Αλεξάκης
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.