ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στους κλάδους υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης

13:28 - 09 Δεκ 2019 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ενισχυμένος κατά 6,1% παρουσιάζεται ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών του τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης το Γ’ τρίμηνο του 2019, συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξησης 9,2%, σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον δείκτη κύκλου εργασιών και τους δείκτες στους επιμέρους κλάδους της «Παροχής Υπηρεσιών Καταλύματος, κλάδος 55» και «Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης, κλάδος 56» για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2019, με έτος βάσης 2015=100.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο 55 για το Γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 4,3% έναντι αύξησης 7,0%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο 56 για το Γ΄ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 10,0% έναντι αύξησης 14,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κλάδοι 55 και 56) του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 88,5% έναντι αύξησης 80,6%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του τομέα.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο 55 του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 112,7% έναντι αύξησης 101,6%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του τομέα.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο 56 του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 52,1% έναντι αύξησης 46,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του τομέα.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.