ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Health First»: Ποιο είναι το υποχρεωτικό σήμα πιστοποίησης για ξενοδοχεία

08:08 - 01 Ιουν 2020 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Εκδόθηκε την Κυριακή, μόλις μία ημέρα πριν την έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας, η ΚΥΑ για τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορονοϊού COVID-19».

Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται οι απαραίτητες υγειονομικές προδιαγραφές για το άνοιγμα των τουριστικών επιχειρήσεων και εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας στα οποία θα πρέπει να προχωρήσει η εκάστοτε επιχείρηση, ενώ διευκρινίζεται ότι τα καταλύματα και ξενοδοχεία θα πρέπει να φέρουν το σήμα πιστοποίησης “Health First”.

Στιγμιότυπο οθόνης 202

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.
  2. Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.
  3. Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περιεχομένου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ. Οι αρμόδιες  υπηρεσίες  του Υπουργείου Υγείας/ ΕΟΔΥ μπορούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας  για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και το συνεργαζόμενο ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας όπου αυτό είναι εφικτό ή πάροχο υπηρεσιών δευτεροβάθμιας  υγείας κάθε καταλύματος μέσω web service.
  4. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (http://www.mintour.gov.gr/).
  5. Για την έκδοση του Σήματος ενημερώνεται αυτόματα η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί το κατάλυμα.
  6. Έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται η 20η Ιουνίου 2020.

Χαρά Κάνδηλα

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.