ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ξάνθη: Πυλώνας ανάπτυξης και διακρατικής συνεργασίας ο οικοτουρισμός

10:54 - 15 Οκτ 2021 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πέντε (5) τουριστικά πακέτα τα οποία και θα προωθηθούν διεθνώς για προσέλκυση επισκεπτών οικολογικού τουρισμού διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Διακρατικού Συνεδρίου με οικοδεσπότη το Δήμο Ξάνθης, με τίτλο «Οικοτουρισµός και Τουριστική Ανάπτυξη των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας» στο πλαίσιο της δράσης “Developing Ecotourism net in Black Sea Region” («Ανάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας»), με ακρωνύμιο ECOTOUR-NET, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020”.

Στην περιοχή της Ξάνθης, μάλιστα, δημιουργήθηκαν επιμέρους  τέσσερις διαδρομές από τις οποίες 2 είναι ποδηλατικές και 2 πεζοπορίας. Οι διαδρομές απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι διαδρομές ακολουθούν  βατά υφιστάμενα μονοπάτια, ιδανικά ακόμη και για οικογένειες με παιδιά.

Ειδικότερα, για τις ανάγκες του έργου σχεδιάστηκαν δύο πεζοπορικές και δύο ποδηλατικές διαδρομές στην περιοχή της Χαϊντούς και της Σταυρούπολης. Η επιλογή των διαδρομών έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια όπως η ελκυστικότητα, η ασφάλεια, η βατότητα, η εύκολη πρόσβαση και η εξυπηρέτηση του κοινού που απευθύνονται (ποδηλάτες, πεζοπόροι).

Κατά το πρώτο στάδιο του έργου πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση των υφιστάμενων διαδρομών και καταγράφηκαν τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία του τόπου με επιτόπια έρευνα. Κύριος σκοπός της επιτόπιας έρευνας ήταν η αναζήτηση παλαιών μονοπατιών που έχουν εγκαταληφθεί. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε GPS υψηλής ακρίβειας και έγινε καταγραφή οδικού δικτύου, μονοπατιών κατάλληλων για τις ανάγκες του έργου καθώς και φυσικών ή πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια όλα τα δεδομένα εισήχθησαν σε χαρτογραφικό λογισμικό και επεξεργάστηκαν σε περιβάλλον GIS. Σκοπός της ανωτέρω περιγραφόμενης εργασίας ήταν να οπτικοποιηθούν τα αποτελέσματα σε μορφή χαρτών και να λειτουργήσουν μελλοντικά ως οδηγοί για την υλοποίηση του έργου. Έπειτα πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός των διαδρομών σε ψηφιακή μορφή, η υπόδειξη σημείων τοποθέτησης σήμανσης καθώς και μία περιγραφική και φωτογραφική τεκμηρίωση των δεδομένων.

 Ανοίγοντας μάλιστα τις εργασίες του συνεδρίου ά ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Τσέπελης, ο όποιος αφού καλωσόρισε τους Έλληνες και τους  ξένους συμμετέχοντες ανέλυσε τον σχεδιασμό του Δήμου Ξάνθης για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του τόπου τονίζοντας ότι: «Η περιοχή μας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οικοτουριστικής δραστηριότητας. Τα πλεονεκτήματα της είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ξάνθη έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα ολιστικό παράδειγμα οικοτουριστικής Ανάπτυξης.»

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχει στο έργο “Developing Ecotourism net in Black Sea Region” («Ανάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας»), με ακρωνύμιο ECOTOUR-NET, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  “ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020”.

Ο γενικός στόχος του ECOTOUR-NET είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. 

Επιπλέον το έργο στοχεύει στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη του πεζοπορικού και ποδηλατικού τουρισμού, την ανάδειξη της κάθε περιοχής των πέντε περιφερειών που συμμετέχουν και την τόνωση της τοπικής οικονομίας στα πλαίσια του οικοτουρισμού.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι :

1.            Διοικητική Περιφέρεια Sile (Τουρκία)

2.            Περιφερειακό Ταμείο για την υποστήριξη της καινοτομίας, Περιφέρεια Zaporizhzhia (Ουκρανία)

3.            Δήμος Ξάνθης (Ελλάδα)

4.            Περιβαλλοντικός Οργανισμός Καυκάσου  (Γεωργία)

5.            Δήμος Byala (Βουλγαρία)

Η περιοχή μελέτης του Δήμου Ξάνθης εκτείνεται από την Σταυρούπολη μέχρι τον Λειβαδίτη και το Δασικό χωριό του Ερύμανθου.

Γιώργος Αλεξάκης
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.