ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με 74,73% στην Olympic Catering η Αλκμήνη Catering

11:18 - 27 Αυγ 2008 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατά την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Αλκμήνη Catering προς του μετόχους της Olympic Catering προσφέρθηκαν εγκύρως στον Προτείνοντα, από 71 συνολικά μετόχους της εταιρείας, 276.567 συνολικά Μετοχές, ήτοι Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,98% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 3η Ιουλίου 2008, ο Προτείνων, η VIVARTIA και ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης δεν κατείχαν μετοχές, ενώ η EVEREST κατείχε 4.922.775 Μετοχές, ήτοι το70,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της Εταιρείας.Επίσης, μέχρι την 3η Ιουλίου 2008, ο Προτείνων κατείχε το 96,68%, ήτοι 27.837.658 μετοχές της EVEREST. Σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση, εκτός των VIVARTIA, EVEREST και του κ. Φρέρη.

Ο Προτείνων από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι από την 3η Ιουλίου 2008 έως και την 25η Αυγούστου 2008, δεν απέκτησε κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς.

Ετσι, σύμφωνα με τα μέχρι και την 26η Αυγούστου 2008 δεδομένα, ο Προτείνων, η VIVARTIA, η EVEREST και ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης θα κατέχουν συνολικά, 5.199.342 Μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,73% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.