ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πίσω στην KLC τα 12 φορτηγά της Eagle Bulk. 17.000 ο ναύλος

13:32 - 28 Μαρ 2011 | Ναυτιλία

Χαμόγελα στην Eagle Bulk, καθώς το δικαστήριο που διευθετεί την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της KLC, συμφώνησε ώστε τα 12 πλοία που είχε ναυλωμένα η Eagle Bulk, να επαναναυλωθούν για το υπόλοιπο του ναυλοσυμφώνου που διεκόπη στα 17.000 ημερησίως. Τα πλοία θα παραδοθούν πίσω στην KLC εντός ενός έτους καθώς όλα κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών δραστηριοποιήθηκαν στην ελεύθερη αφορά προκειμένου η Eagle Bulk να μην υποστεί περεταίρω ζημιές. Επίσης η KLC θα καλύψει την διαφορά σε περίπτωση που τα πλοία ναυλώθηκαν στην ελεύθερη αγορά κάτω από τα 17.000 δολ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για profit sharing σε περίπτωση υποναύλωσης  με ημερήσιο έσοδο πάνω από το συμφωνηθέντα ναύλο Αξίζει να σημειωθεί πως πριν τα προβλήματα της KLC, ο μέσος ημερήσιος ναύλος των 12 πλοίων της Εagle, σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν 18,400 δολ. δηλαδή με την απόφαση επέρχεται μείωση 8%.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.