ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Attica Group: Στα 233.981,80 ευρώ οι καταβλητέοι φόροι

20:10 - 19 Ιουλ 2006 | Ναυτιλία
Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Attica Group ο οποίος αφορούσε τις ανέλεγκτες χρήσεις όλων των εταιριών του Ομίλου Blue Star Ναυτιλιακή μέχρι και τη χρήση 2004 εκτός από την εταιρία Blue Star Ferries η οποία ελέγχθηκε μέχρι και τη χρήση 2005.
Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψε καταβλητέος φόρος και προσαυξήσεις ποσού 233.981,80 ευρώ. Ο Όμιλος Blue Star Ναυτιλιακή είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 151.150 ευρώ και ως εκ τούτου θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2006 με το ποσό των 82.831,80 ευρώ.

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος, της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Attica Premium για τις χρήσεις 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 68.549 ευρώ. Η εταιρία θα επιβαρύνει με το ανωτέρω ποσό τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2006.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.