ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναστέλλουν την καταβολή μερισμάτων οι ναυτιλιακές ξηρού χύδην φορτίου

13:46 - 25 Νοε 2015 | Ναυτιλία
Προγράμματα αγοράς μετοχών και αναστολή στην καταβολή μερισμάτων είναι ορισμένα από τα μέτρα που παίρνουν εισηγμένες, στο αμερικάνικο χρηματιστήριο, ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων για να περάσουν με επιτυχία τον «κάβο» της μεγάλης πτώσης των ναύλων που παρατηρείται την αγορά του ξηρού χύδην φορτίου.

Ο Baltic Dry Index βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδα από την ίδρυση του το 1986. Την προηγούμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου έπεσε και κάτω από τις 500 μονάδες στις 498 μονάδες πριν επιστρέψει πάνω από τις 500 μονάδες στις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Η πτώση αυτή αντιπροσωπεύει ναύλους στα επίπεδα των 6.000 δολ. στα capes, στα 3.680 δολ στα panamax και στα 4.900 δολ στα supramax, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις χαμηλότερους από το ημερήσιο λειτουργικό κόστος των πλοίων. Τα έσοδα των ναυτιλιακών εταιρειών μειώνονται και οι δυνατότητες για ικανοποιητική ρευστότητα περιορίζονται, ενώ οι ζημίες αυξάνονται.

Στο πλαίσιο αυτό ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες, που διαχειρίζονται πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, έχουν προχωρήσει ήδη στην αναστολή καταβολής μερισμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζιωάννου, ανακοίνωσε έσοδα μειωμένα κατά 8% στα 33,5 εκατ. δολ για το τρίτο τρίμηνο του 2015 και ζημιές 7,5 εκατ. δολ αντί κερδών 1,5 εκατ. δολ πέρυσι.  Παράλληλα η εταιρεία δεν ανακοίνωσε μέρισμα για το τρίτο τρίμηνο του 2015, ενώ προχωρά σε πρόγραμμα επαναγοράς προνομιούχων μετοχών αξίας 20 εκατ. δολ.

Στην μη καταβολή μερίσματος προχώρησε και η Navios Maritime Holdings της Αγγελικής Φράγκου. Παράλληλα η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αξίας 25 εκατ. δολ  Η εταιρεία στοχεύει στην διατήρηση ρευστού προκειμένου να αξιοποιηθεί για ανάπτυξη όταν το επιτρέχουν οι συνθήκες.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.