ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΕΚ: Περιορίστηκαν οι ζημιές το α` εξάμηνο

18:21 - 29 Σεπ 2016 | Ναυτιλία
Συρρίκνωση ζημιών στα 9,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α' εξάμηνο του 2016 έναντι ζημιών 13.1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ο όμιλος της ΑΝΕΚ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, "ο Όμιλος της ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2015 επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2016 βελτίω- σε περαιτέρω τα αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους πωληθέντων. Πραγματοποιώντας συνολικά 8% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμε- νης χρήσης ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής: Κύκλος Εργασιών Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε ευρώ 65,0 εκατ. έναντι ευρώ 62,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο.

 

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 57,8 εκατ. έναντι ευρώ 54,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015".

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.