ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυλαία στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΝΕΚ

14:28 - 16 Μαϊ 2007 | Ναυτιλία
Σήμερα λήγει η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με καταβολή μετρητών ύψους 106,64 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως η εταιρία εκδίδει 101.558.750 νέες κοινές μετοχές, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 17 νέες κοινές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ή προνομιούχες με τιμή διάθεσης 1,05 ευρώ ανά μετοχή.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.