ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

11:30 - 18 Μαϊ 2007 | Ναυτιλία

Σε απάντηση της από 17/5/2007 Επιστολής της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, η Εταιρεία αναφερόμενη σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας euro2day της 17-5-2007, ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανά της θα ανακοινωθούν στο επενδυτικό κοινό αρμοδίως, σύμφωνα με τις διάτάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει εν? όψει οριστικών ανακοινώσεων.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.