ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Minoan Lines: Συρρίκνωση ζημίων το α ΄ τρίμηνο

16:39 - 21 Μαϊ 2007 | Ναυτιλία
Περιορίστηκαν οι ζημίες της Minoan Lines το α ΄ τρίμηνο στα 3,9 εκατ. ευρώ από 7,7 πέρυσι. Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,2% στα 37,5 εκατ. ευρώ εναντι 33,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο τρίμηνο.
Τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση 90,1% στα 7,3 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ στο α ΄ τρίμηνο του 2006.
Σε εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines παρουσίασε αύξηση 13,1% και ανήλθε σε 37,4 εκατ. ευρώ εναντι 33,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρά το γεγονός οτι ο στόλος της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα πλοίο, μετά την πώληση του H/S/F Ariardne Palace.
Τα EBITDA το α ΄ τρίμηνο του 2007 αυξήθηκαν κατά 89,4% και διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα. Το περιθώριο του λειτουργικού κέρδους ανήλθε σε 19,5% εναντι 11,6% του α ΄ τριμήνου του 2006, παρουσιάζοντας βελτίωση 7,9 μονάδων.

Τα καθαρά αποτελέσματα βελτιώθηκαν κατά 2,7 εκατ. ευρώ περιορίζοντας τη ζημία σε 2,6 εκατ. ευρώ εναντι ζημίας 5,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Επισημαίνεται οτι στα καθαρά αποτελέσματα του α ΄ τριμήνου περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.