ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Seanergy Maritime: Επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13,7 εκατ.

15:16 - 16 Απρ 2020 | Ναυτιλία
Την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, συνολικού ύψους 13,7 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp, συμφερόντων του Σταμάτη Τσαντάνη.

Ειδικότερα, στις 31 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε δημόσια προσφορά 40,6 εκατ. τίτλων με τιμή διάθεσης τα 0,17 δολάρια ανά τίτλο.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 6,9 εκατ. δολάρια με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων. Λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, ο Ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς προχώρησε σε πλήρη εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (over-allotment option), η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 2020, ταυτόχρονα με νέα έκδοση 50 εκατ. μετοχών, στην τιμή διάθεσης 0,135 δολάρια ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 6,8 εκατ. δολάρια.

Με το πέρας των συναλλαγών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 119,983,439 κοινές μετοχές και τα Ίδια Κεφάλαια περίπου στα 42 εκατ. δολάρια.

Η Maxim Group LLC ενήργησε ως ο Ανάδοχος και των δύο εκδόσεων. 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.