ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώς το μέγεθος του στόλου επηρεάζει την οικονομική απόδοση

12:33 - 21 Μαϊ 2020 | Ναυτιλία
Το μέγεθος του στόλου επηρεάζει την οικονομική απόδοση μίας εταιρείας, αλλά αυτή η σχέση δεν είναι γραμμική.

Αυτό επισημαίνει ο Κώστας Κωνσταντίνου, managing partner στη Moore Greece, η οποία διενήργησε την πρώτη έκθεση Moore Maritime Index «Shipping trends based on the fleet size». Η έκθεση μελετά τη σχέση ανάμεσα στα λειτουργικά έξοδα, τα καθαρά έσοδα, την ηλικία και τη χωρητικότητα του πλοίου με το μέγεθος του στόλου.

Ξηρό φορτίο

Η τιμή TCE (Ισοδύναμο Χρονοναύλωσης) αυξάνεται, καθώς αυξάνεται και ο στόλος. Στόλοι με μέχρι και 20 πλοία κερδίζουν κατά μέσο όρο από 9.700 δολάρια μέχρι και 10.800 δολάρια την ημέρα, ενώ σε στόλους με πάνω από 20 πλοία η μέση ημερήσια τιμή TCE φτάνει τα 12.347 δολάρια την ημέρα.

Την ίδια ώρα, παρότι θεωρείται ότι τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται, καθώς ενισχύεται ο στόλος, εταιρείες που διαχειρίζονται 11-20 πλοία καταγράφουν χαμηλότερα ημερήσια λειτουργικά έξοδα 5.062 δολαρίων την ημέρα, ενώ εταιρείες με πάνω από 20 πλοία καταγράφουν ημερήσια λειτουργικά έξοδα 5.836 δολαρίων την ημέρα. 

ksiro fortio

dry bulk

Σημειώνεται ότι καλύτερη δυνατή αναλογία TCE προς ημερήσια λειτουργικά έξοδα (2,12) παρατηρείται σε εταιρείες που διαχειρίζονται περισσότερα από 10 πλοία. Αυτή η αναλογία υποδεικνύει πόσες φορές τα κέρδη από το Ισοδύναμο Χρονοναύλωσης καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα ενός πλοίου.

Το κόστος για τα πληρώματα είναι με διαφορά η μεγαλύτερη δαπάνη σε όλες τις περιπτώσεις, με τις μικρές εταιρείες να πληρώνουν κατά μέσο όρο 3.034 δολάρια την ημέρα, ενώ για στόλους με πάνω από 20 πλοία το κόστος αυτό ανέρχεται σε 2.944 δολάρια την ημέρα για ένα supramax. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι στόλοι κατέγραψαν τα χαμηλότερα ημερήσια κόστη για επισκευές, συντήρηση και ασφαλιστικά έξοδα, ενώ είχαν με διαφορά τα μεγαλύτερη ημερήσια διοικητικά έξοδα.

Δεξαμενόπλοια 

Στην αγορά των tankers, η έρευνα έδειξε ότι οι στόλοι με περισσότερα από 20 πλοία σημείωσαν τα υψηλότερα ημερήσια λειτουργικά έξοδα, ενώ εταιρείες με στόλους μέχρι πέντε πλοία είχαν τα χαμηλότερα. Οι στόλοι με 11-20 tankers κατέγραψαν την καλύτερη δυνατή αναλογία TCE προς ημερήσια λειτουργικά έξοδα (1,80). Οι εταιρείες με περισσότερα από 20 tankers κατατάσσονται τελευταίες (1,49) σε αυτήν την αναλογία.

ddexame

dexamenop

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:

• Οι εταιρείες που διαχειρίζονται μεγαλύτερους στόλους τείνουν να διαχειρίζονται νεότερα σκάφη.
• Η μέση διαχειριζόμενη μεταφορική ικανότητα φαίνεται να είναι σημαντικά υψηλότερη σε στόλους άνω των 20 πλοίων.
• Οι μεγαλύτεροι στόλοι τείνουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη τιμή TCE (Ισοδύναμο Χρονοναύλωσης).
• Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα λειτουργικά έξοδα, στο σύνολό τους, μειώνονται καθώς αυξάνεται το μέγεθος του στόλου, παρόλο που μπορούμε να παρατηρήσουμε τάσεις σε ορισμένες κατηγορίες.
• Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας φαίνονται να είναι υψηλότερα σε στόλους άνω των 20 πλοίων.
• Τα κόστη για την αύξηση των δραστηριοτήτων δεν αυξάνονται γραμμικά.

«Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απόδειξη ότι τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται, καθώς το μέγεθος του στόλου αυξάνεται» τονίζεται στην έρευνα. «Ωστόσο, τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και τα έσοδα μίας εταιρείας καθορίζονται από διαφορετικές μεταβλητές. Παράγοντες, όπως οι ανθρώπινες δεξιότητες, τα απρόβλεπτα γεγονότα, οι στόχοι για το περιθώριο κέρδους, επηρεάζουν την απόδοση λειτουργικού κόστους μίας εταιρείας» επισημαίνεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:26 - 21 Μαϊ 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.