ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Costamare: Εγκρίθηκε το πρώτο ομόλογο εφοπλιστών στο Χ.Α.- Επιβεβαίωση Reporter Κύριο

16:39 - 12 Μαϊ 2021 | Ναυτιλία
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Costamare, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως έγραφε νωρίτερα ο Reporter, το ομόλογο είναι ύψους έως 100 εκατ. ευρώ. Φορέας έκδοσης του ομολόγου θα είναι η κυπριακή Costamare Participations PLC και το χρεόγραφο θα φέρει την εγγύηση της Costamare Inc.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ανεξόφλητο ύψος δανείων της Costamare Inc. είναι σήμερα στο 1 δισ. δολάρια και η εταιρεία έχει σήμερα 18 ανοικτές δανειακές συμβάσεις που κυμαίνονται από 436,8 εκατ. δολάρια έως 8,1 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας από την εγχώρια αγορά, καθώς η Costamare, μέσω της Costamare Participations, επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την αγορά πλοίων και τη μείωση δανεισμού

Η Costamare που είναι εισηγμένη στο NYSE με κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. δολάρια προχωρά στην ομολογιακή έκδοση σε μια ευνοϊκή συγκυρία καθώς οι ναύλοι στην αγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι από το 2006 επί προεδρίας Σπύρου Καπράλου είχε ξεκινήσει η προσπάθεια να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση μετοχές των Ελλήνων εφοπλιστών στο Χρηματιστήριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 23:02 - 12 Μαϊ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.