ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Attica Group: Τι περιλαμβάνει ο 12ος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

20:09 - 12 Μαϊ 2021 | Ναυτιλία
Πάνω από 358,4 εκατ. ευρώ σε οικονομική αξία διένειμε μέσα στο 2020 η Attica Group, σύμφωνα με τον 12ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, που εξέδωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος μέσα στο 2020 διένειμε:

 • 79,4 εκατ. ευρώ σε εργαζομένους (για μισθούς, παροχές και ασφαλιστικές εισφορές),
 • 50,4 εκατ. ευρώ σε φόρους (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και λιμενικών τελών),
 • 18,4 εκατ. ευρώ σε παρόχους κεφαλαίου (για πληρωμές τόκων και αποδόσεων),
 • 13,6 εκατ. ευρώ σε πράκτορες (για προμήθειες),
 • 155,6 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές (για αγορές αγαθών και υπηρεσιών),
 • 1,3 εκατ. ευρώ στην κοινωνία (για εκπτωτικά εισιτήρια, κοινωνικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές) και 39,7 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις.

Ο Όμιλος έχει διαμορφώσει το 97,4% των εγκαταστάσεων και πλοίων του με πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • Ενημέρωσε το 100% των εργαζομένων του για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Καθόρισε την Υπευθυνότητα ως 1 από τα 6 κριτήρια αξιολόγησης όλων των εργαζομένων γραφείων.
 • Τριπλασίασε τον αριθμό εργαζομένων που εκπαίδευσε και αύξησε τις ώρες εκπαίδευσης κατά 86,9%.
 • Υλοποίησε ή υποστήριξε 118 προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης στο σύνολο των νησιών που δραστηριοποιείται.
 • Διέθεσε το 85,6% των συνολικών δαπανών αγορών σε εγχώριους προμηθευτές και το 20,8% σε μικρομεσαίους προμηθευτές (μέχρι 50 εργαζομένους).
 • Έχει επικοινωνήσει τον Κανονισμό Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και τον Κανονισμό Αντιμετώπισης της Διαφθοράς του Ομίλου στο 100% των εργαζομένων στα γραφεία.
 • Χρησιμοποιεί ψυκτικά υγρά που δεν επηρεάζουν τη στιβάδα του όζοντος (όπως R134a, R404a, R407a) στο 100% των ψυγείων και καταψυκτών στα πλοία του.
 • Συνέχισε το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, έχοντας πετύχει τη συγκέντρωση 238 μονάδων αίματος την τελευταία τριετία.
 • Αύξησε κατά 8,5% τον αριθμό των ποσοτικών δεικτών που δημοσιοποιεί στον Απολογισμό.

Αναφερόμενος στον Απολογισμό της Attica Group, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Σπυρίδων Πασχάλης, επεσήμανε:

«Το 2020 ήταν μία χρονιά μεγάλων προκλήσεων για όλο τον κόσμο, τη χώρα μας, τους πολίτες της, αλλά και τις επιχειρήσεις. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, συνεχίζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και ενεργειών που θα μεταμορφώσουν τον Όμιλό μας και θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο μέλλον σε όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους. Παράλληλα όμως βρήκαμε και την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε ότι ακόμη και κάτω από τις αντίξοες αυτές συνθήκες, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί πυξίδα των δραστηριοτήτων μας.

Σταθμό για το 2020 αποτέλεσε η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2020, που αναπτύξαμε το 2017 σε συνεργασία με 60 Ανώτατα, Ανώτερα και Μεσαία Διοικητικά Στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την επίδοσή μας με τρόπο συστηματικό και μετρήσιμο.

Συνολικά, ολοκληρώσαμε το 73% των 104 ενεργειών που καθορίστηκαν στο Πλάνο 2018-2020, με αποτέλεσμα να βελτιώσουμε το επίπεδό μας στην Εταιρική Υπευθυνότητα κατά 28% σε σχέση με το 2017, πετυχαίνοντας το συνολικό ποσοτικό στόχο που είχαμε θέσει, ενώ παράλληλα βελτιωθήκαμε και στις 7 Περιοχές Εταιρικής Υπευθυνότητας (Διοίκηση, Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Προμηθευτές, Πελάτες, Κοινωνία και Περιβάλλον) πετυχαίνοντας και τους επιμέρους ποσοτικούς στόχους σε 6 από τις 7 αυτές Περιοχές.

Ήδη ξεκινήσαμε κατά την διάρκεια του 2020 το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για την τριετία 2021-2023, με στόχο να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο θετικό αποτύπωμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες τους όσο το δυνατόν περισσότερο και διατηρώντας μαζί τους ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος. Σκοπεύουμε να το πετύχουμε αυτό, εμπλέκοντας ακόμα πιο ενεργά το σύνολο των εργαζόμενων του Ομίλου μας, αλλά και θέτοντας ποσοτικό στόχο βελτίωσης άνω του 17%.

Αποτελεί δέσμευσή μας, να καταστήσουμε τον Όμιλο μας τα επόμενα χρόνια σημείο αναφοράς βιώσιμης ανάπτυξης για τον κλάδο μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.