ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

SRTI: Αυξάνεται η συμμετοχή στην πρωτοβουλία για την ανακύκλωση πλοίων

20:08 - 20 Μαϊ 2021 | Ναυτιλία
Στους 12 αυξήθηκαν οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια ανακύκλωσης των πλοίων (Ship Recycling Transparency Initiative - SRTI), σύμφωνα με την σχετική έκθεση προόδου που περιλαμβάνει στοιχεία για το 2021.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το έργο της SRTI προχωρά με γρηγορότερους ρυθμούς, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπου περιλαμβάνονταν στοιχεία από 9 ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία με 2.433 πλοία. Πλέον στην SRTI περιλαμβάνονται 3.439 πλοία, οι ιδιοκτήτες των οποίων αποτελούν «κλειδί» στην υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης πλοίων, σύμφωνα με το νέο report.

Οι τρεις νέοι υπογράφοντες εντάχθηκαν στην SRTI μόλις τον προηγούμενο μήνα και συμβάλλουν, μέσω της συμμετοχής τους, στους τομείς της ασφάλισης και της πλοιοκτησίας. Πρόκειται για τον ελβετικό πάροχο αντασφαλιστικών (reinsurance) υπηρεσιών Swiss Re Corporate Solutions, την ασφαλιστική εταιρεία American Hellenic Hull Insurance Company και τον ιαπωνικό ναυτιλιακό «κολοσσό» NYK Line, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των υπογραφόντων στους 29.

Η SRTI είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία, η οποία αποτελείται από ναυτιλιακές εταιρείες, φορτωτές, επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστές που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και έχουν ως βασικό σκοπό τη συμβολή σε μια πιο βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από τα προγράμματα Engineering X Safer End of Engineered Life και Danish Orient's Fond, τα οποία υποστηρίζουν με συνέπεια τη συνεχή πρόοδο και τη μελλοντική ανάπτυξη της SRTI.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της SRTI, το ενδιαφέρον για τη διαφάνεια στην ανακύκλωση των πλοίων αυξάνεται από μέρα σε μέρα, καθώς η ναυτιλιακή κοινότητα θεωρεί πως τα σχέδια μετάβασης των πλοίων τους ήδη υλοποιούνται, αναφορικά με τους στόχους της απαλλαγής από τον άνθρακα έως το 2050.

Σημειώνεται πως το report συγκεντρώνει και παρουσιάζει δεδομένα, που ενημερώνονται κάθε χρόνο, πάνω σε 5 βασικούς άξονες:

  • πολιτική και πρότυπα
  • πώληση ιδιόκτητων σκαφών
  • συμβάσεις ανακύκλωσης πλοίων
  • απογραφή επικίνδυνων υλικών (Inventory of Hazardous Materials - IHM) και τεκμηρίωση ανακύκλωσης πλοίων
  • πολιτική και τυποποιημένη εφαρμογή

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες, και οι 12 φορείς έχουν εγγράφως επίσημη πολιτική ανακύκλωσης για τα δικά τους πλοία, με τους 9 να έχουν δημοσιευμένο το έγγραφο πολιτικής τους.

Η SRTI προωθεί τη διαφάνεια στις ανακυκλώσεις πλοίων και παρέχει πληροφορίες σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές, εκπροσώπους λιμένων και ναυπηγείων, παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, προϊόντων και εξοπλισμού καθώς και ναυτασφαλιστικούς οίκους, νηογνώμονες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για τη βιωσιμότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:56 - 20 Μαϊ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.