ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παγκόσμιο πρότυπο ηλεκτρονικής φορτωτικής σχεδιάζει η BIMCO

18:41 - 03 Ιουν 2021 | Ναυτιλία
Ένα πρότυπο ηλεκτρονικής φορτωτικής (eBL) για πλοία ξηρού και υγρού χύδην φορτίου (dry and liquid bulk carriers) αναμένεται να αναπτύξει η BIMCO, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του εμπορίου.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, η BIMCO συνεργάστηκε με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce - ICC) και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την υπέρβαση των εμποδίων, που θα έβαζαν «φρένο» στο εγχείρημα, αποτρέποντας έτσι την ευρύτερη υιοθέτηση προτύπων ηλεκτρονικής φορτωτικής.

Η BIMCO πρόκειται να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο πρότυπο ηλεκτρονικής φορτωτικής για τα πλοία ξηρού και υγρού χύδην φορτίου, ενθαρρύνοντας παράλληλα την αποδοχή και υιοθέτησή του από ρυθμιστικές αρχές, τράπεζες, μεταφορείς και ασφαλιστικούς φορείς.

Το ηλεκτρονικό πρότυπο φορτωτικής της BIMCO θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με το μοντέλο αναφοράς δεδομένων MultiModal UN / CEFACT ώστε να εξασφαλίσει απρόσκοπτες και διαφανείς συναλλαγές, με βάση το πρότυπο eBL, σε όλο τον κόσμο.

Η BIMCO σχεδιάζει να αναπτύξει το πρότυπο eBL του με τη συνδρομή, μεταξύ άλλων, του Συνδέσμου Ψηφιακών Μεταφορών Εμπορευματοκιβωτίων (Digital Container Shipping Association - DCSA), ο οποίος δημοσίευσε τα δικά του πρότυπα για τη βιομηχανία τακτικών γραμμών (liner industry) τον Δεκέμβριο του 2020.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:48 - 03 Ιουν 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.