ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Carnival θέτει νέους στόχους αειφορίας με ορίζοντα το 2030

16:12 - 24 Ιουν 2021 | Ναυτιλία
Η Carnival Corporation, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο, ανακοίνωσε το σύνολο των νέων στόχων αειφορίας, που έθεσε με ορίζοντα έως το 2030.

Ειδικότερα, η εταιρεία έχει θέσει νέους στόχους αειφορίας και έκανε νύξη για τις φιλοδοξίες της έως το 2050, προσθέτοντας πως οι στόχοι βιωσιμότητας του 2020 υλοποιήθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Οι νέοι στόχοι περιλαμβάνουν 7 βασικούς τομείς, που ευθυγραμμίζονται με ορισμένους από τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι τομείς αυτοί αφορούν:

- δράσεις για την κλιματική αλλαγή

- κυκλική οικονομία (μείωση αποβλήτων)

- βιώσιμος τουρισμός

- υγεία και ευεξία

- πολυμορφία

- ίδια κεφάλαια και ένταξη (Diversity, Equity and Inclusion- DEI)

- βιοποικιλότητα και διατήρηση

Για να ενισχύσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές (ESG) επιδόσεις της, η Carnival έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού εκπομπών άνθρακα κατά 40% σε όλα τα brands της έως το 2030. Επιπλέον, με ορίζοντα το 2050, η εταιρεία στοχεύει να επιτευχθεί το ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα στον στόλο της.

Η Carnival δεσμεύτηκε επίσης για τα εξής:

- μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 ανά διαθέσιμη ημέρα ελλιμενισμού έως το 2030, σε σχέση με την αρχική στρατηγική (baseline) του 2008.

- επιβεβαίωση ότι η εταιρεία έφτασε στο peak όσον αφορά στις εκπομπές άνθρακα το 2011 παρά την αύξηση της χωρητικότητας κατά περίπου 20% μεταξύ 2011 και σήμερα, με επιπλέον 19% αύξηση της χωρητικότητας κατόπιν παραγγελίας, και μια δέσμευση για συνέχιση της μείωσης των εκπομπών με την πάροδο του χρόνου.

- να εξασφαλίσει τη μείωση κατά 50% των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων έως το 2030 σε σχέση με την baseline του 2015, παρά την αύξηση χωρητικότητας άνω του 10% από το 2015 και την πρόσθετη αύξηση χωρητικότητας κατά 19% κατόπιν παραγγελίας.

Η εταιρεία έχει θέσει επίσης πιο βραχυπρόθεσμους στόχους για την κυκλική οικονομία της, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 50% στα πλαστικά είδη μίας χρήσης έως το τέλος του 2021, κατά κεφαλή μείωση 30% των απορριμμάτων τροφίμων έως το 2022 και κατά 50% έως το 2030.

Στοχεύει επίσης στην εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων στο 75% ολόκληρου του στόλου των πλοίων έως το 2030.

Μέρος της στρατηγικής της για την απανθρακοποίηση περιλαμβάνει εναλλακτικά καύσιμα στο πρόγραμμα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε συνδυασμό με μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου και βιοκαύσιμα.

Η Carnival σημείωσε επίσης ότι θα αποκτήσει συνολικά 11 κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς με καύσιμο το LNG, τα οποία θα ενταχθούν στον στόλο της έως το 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:49 - 24 Ιουν 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.