ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η NYK παραδίδει νέο LNG Carrier στην TotalEnergies

13:59 - 06 Δεκ 2021 | Ναυτιλία
Η NYK παραδίδει νέο LNG Carrier στην TotalEnergies
Το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) LNG Endurance, που διαχειρίζεται εμπορικά η France LNG Shipping (γαλλική πλοιοκτήτρια εταιρεία κοινής ιδιοκτησίας της NYK και της Geogas LNG) και έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση ναύλωσης με την TotalEnergies Gas & Power Ltd, παραδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε στην Κορέα στη SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES Co., Ltd. και είναι ένα αδελφό πλοίο των LNG Enterprise και LNG Endeavour, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και θα είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά LNG.

Το εν λόγω πλοίο είναι εξοπλισμένο με έναν κινητήρα ντίζελ WinGD X-DF που μπορεί να λειτουργεί με μαζούτ ή να βράζει αέριο που είναι αποθηκευμένο στη δεξαμενή φορτίου του.

Έχει χωρητικότητα δεξαμενής φορτίου 174.000 κυβικών μέτρων και δεξαμενή τύπου μεμβράνης που θα χρησιμοποιεί προηγμένα μονωτικά υλικά για τη μείωση του ρυθμού βρασμού (ποσοστό του όγκου αερίου που εξατμίζεται κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας).

Στις 3 Φεβρουαρίου, η NYK κυκλοφόρησε το NYK Group ESG Story, το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ενσωμάτωση των αρχών ESG στη στρατηγική διαχείρισης της εταιρείας και στην προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs (Sustainable Development Goals) μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για να προωθήσει σθεναρά τη διαχείριση ESG, ο Όμιλος NYK θα δημιουργήσει επιχειρήσεις σταθερού ναύλου, όπως μακροπρόθεσμες συμβάσεις και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία νέας αξίας ως πάροχος βιώσιμων λύσεων, μέσω μιας επιχειρηματικής στρατηγικής που περιλαμβάνει τη μεταφορά LNG, το οποίο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο με χαμηλές εκπομπές αερίων.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.