ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ερευνητική επιχορήγηση €24 εκατ. για τη χρήση μεθανόλης στα πλοία

13:30 - 08 Δεκ 2021 | Ναυτιλία
Η μεθανόλη ως ενεργειακό βήμα προς την κατεύθυνση μηδενικών εκπομπών στη ναυτιλιακή κοινοπραξία της Ολλανδίας (MENENS) έλαβε επιχορήγηση 24 εκατομμυρίων ευρώ για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την επιτάχυνση της χρήσης της μεθανόλης ως καυσίμου χαμηλών εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Χορηγούμενο από το Netherlands Enterprise Agency, το ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας καθαρής ενέργειας με υψηλό βαθμό ευελιξίας και ευρείες εφαρμογές στη ναυτιλιακή βιομηχανία, από την κατασκευή σκαφών αναψυχής έως τα υπεράκτια πλοία εργασίας και τις βυθοκόρους υψηλής ισχύος.

Η κοινοπραξία MENENS περιλαμβάνει 22 πλοιοκτήτες, ναυπηγεία, προμηθευτές εξειδικευμένου ναυτιλιακού εξοπλισμού και ιδρύματα γνώσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της έρευνας ανέρχεται σε περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Boskalis, μιας ολλανδικής εταιρείας βυθοκόρησης και βαρέων ανυψωτικών οχημάτων που συμμετέχει στην κοινοπραξία.

Η Boskalis είναι ήδη μέρος ενός κοινού βιομηχανικού έργου, γνωστό ως Green Maritime Methanol Consortium, το οποίο έχει ερευνήσει στο παρελθόν τη σκοπιμότητα της μεθανόλης ως βιώσιμου καυσίμου για τον ναυτιλιακό τομέα. Μια μελέτη του 2020 που υποστηρίχθηκε από την TKI Maritiem και το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής της Ολλανδίας έδειξε ότι η χρήση μεθανόλης δεν είναι ακόμη οικονομικά βιώσιμη για μετασκευή στα πλοία της Boskalis, ωστόσο επί του παρόντος διεξάγεται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την καταλληλότητά της στα νεόκτιστα πλοία.

Η μεθανόλη μπορεί να επιτρέψει σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα παραδοσιακά καύσιμα και θεωρείται στον διεθνή ναυτιλιακό τομέα ως ένα από τα πιο «καθαρά» καύσιμα, που είναι εφικτό να υιοθετηθούν σε μεγάλη κλίμακα από τη βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία MENENS θα μετασκευάσει έξι διαφορετικούς τύπους πλοίων για να δοκιμάσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων καυσίμου μεθανόλης. Ένα από αυτά τα πλοία είναι το Fugro Pioneer, το πλοίο έρευνας της Fugro που πρόκειται να καταστεί απαλλαγμένο από εκπομπές από το 2023.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.