ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η ολλανδική ιδέα LNG-ZERO λαμβάνει επιδότηση €4,4 εκατ.

17:54 - 08 Δεκ 2021 | Ναυτιλία
Το LNG-ZERO είναι ένα φιλόδοξο ερευνητικό έργο, πέρα από τα διεθνή ερευνητικά έργα δέσμευσης άνθρακα όπως το Everlong.

Σκοπός του είναι να αναπτύξει τεχνολογία και στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων για να συμβάλει στη βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το ολλανδικό ερευνητικό ινστιτούτο TNO εισήγαγε αρχικά αυτό το έργο.

«Το LNG-ZERO είναι μπροστά από τη μελλοντική ρύθμιση του ΙΜΟ και σε αυτό το έργο, αναπτύσσουμε τεχνολογία που μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ναυτιλιακής βιομηχανίας – η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση σχετικά με την κλιματική κρίση», ανέφεραν οι αρμόδιοι του έργου.

Η τριπλή στρατηγική για το έργο έχει ως εξής:

Δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Σημαντική μείωση της ολίσθησης μεθανίου (CH4) / εκπομπών αζώτου (N).

Μεταφορά του δεσμευμένου άνθρακα στην ακτή για νέες εφαρμογές ή απευθείας στην ανοικτή θάλασσα για μόνιμη γεωλογική αποθήκευση.

Επιπλέον, τυχόν υπολειμματικές εκπομπές αντισταθμίζονται με τη χρήση βιο-LNG.

Τα πλοία που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα μπορούν επίσης να εφαρμόσουν τις τεχνολογίες για τη δέσμευση άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών N.

Το TNO και τα τεχνικά πανεπιστήμια του Twente και του Delft είναι οι ερευνητικοί εταίροι. Επίσης, το Lloyd’s Register θα βοηθήσει με τα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης.

Οι εταιρείες που εργάζονται σε αυτό το έργο έχουν δημιουργήσει έναν προϋπολογισμό 6,1 εκατομμυρίων ευρώ, για τον οποίο η ολλανδική κυβέρνηση έχει χορηγήσει επιδότηση 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Δύο βασικές εταιρείες υποστηρίζουν αυτήν την κοινοπραξία. Η πρώτη είναι η Shell, η οποία θέλει να στηρίξει αυτήν την κοινοπραξία με οικονομικές μελέτες και μελέτες υποδομών. Και η δεύτερη είναι η PortXL που θέλει να συμβάλει φέρνοντας αυτές τις εξελίξεις πιο γρήγορα στην αγορά μέσω της εν λόγω κοινοπραξίας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.