ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Nakilat: Στο δρόμο της απανθρακοποίησης με τη βοήθεια του ABS

14:38 - 14 Ιαν 2022 | Ναυτιλία
Η ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα το Κατάρ, Nakilat είπε ότι η ομάδα του έργου της συνεργάστηκε με ειδικούς αειφορίας του ABS τους τελευταίους μήνες για να χαρτογραφήσει μονοπάτια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για τον στόλο της εταιρείας με 60 πλοία μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και τέσσερα πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG).

Ο στόχος του έργου είναι να αποκτήσει τη σημείωση ABS Sustain για τα πλοία της Nakilat. Η σημείωση καταδεικνύει την ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και καθιερώνει μια διαδρομή για την πιστοποίηση και την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.

Οι σημειώσεις Sustain εισήχθησαν με τον ABS Guide for Sustainability Notations για να βοηθήσουν τους ναυτιλιακούς και υπεράκτιους φορείς εκμετάλλευσης να πληρούν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές (ESG) απαιτήσεις που περιγράφονται στους SDG.

Ο Οδηγός εστιάζει σε πτυχές βιωσιμότητας του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της διάταξης του πλοίου που μπορούν να ελεγχθούν, να μετρηθούν και να αξιολογηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν τη ρύπανση και τα απόβλητα, τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και την ανακύκλωση περιουσιακών στοιχείων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nakilat, Abdullah Al Sulaiti, δήλωσε ότι η εταιρεία ηγείται επίσης μιας ομάδας εργασίας με τους εταίρους της σε κοινοπραξίες για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του παγκόσμιου στόλου πληρούν τους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του ΙΜΟ.

«Η εστίασή μας είναι στη βιώσιμη ανάπτυξη του στόλου της Nakilat μετά το 2030, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση του Εθνικού Οράματος του Κατάρ 2030 και του δικού μας οράματος να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης και πάροχος επιλογής για μεταφορά ενέργειας και θαλάσσιες υπηρεσίες», πρόσθεσε ο Al Sulaiti.

«Το ABS είναι περήφανο που συνεργάζεται με μακροπρόθεσμους φορείς που όχι μόνο δεσμεύονται να βρουν μια βιώσιμη βάση για τον κλάδο, αλλά και να δείξουν πώς μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση αυτού του ονείρου σήμερα», δήλωσε ο Γεώργιος Πλευράκης, διευθυντής Global Sustainability της ABS. .

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.