ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκρίθηκε σχέδιο για Panamax με αμμωνία από την ClassNK

17:07 - 21 Ιαν 2022 | Ναυτιλία
Ο σχεδιασμός ενός πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου, κατηγορίας Panamax με καύσιμο την αμμωνία, που αναπτύχθηκε από τον ιαπωνικό οργανισμό Planning and Design Center for Greener Ships (GSC) έλαβε έγκριση κατ΄αρχήν (AiP) από τον νηογνώμονα ClassNK.

Πριν από την έκδοση της AiP, η ClassNK εξέτασε τα μέτρα επεξεργασίας αμμωνίας, το διάγραμμα σωληνώσεων του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου, την αναγνώριση της επικίνδυνης περιοχής λαμβάνοντας υπόψη την ευφλεκτότητα και την τοξικότητα της αμμωνίας και τις οδούς εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μόλις λάβουν την έγκριση, οι ναυπηγοί μέλη της GSC στην Ιαπωνία αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις εγκεκριμένες βασικές πληροφορίες σχεδιασμού για την επερχόμενη ανάπτυξη πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου με αμμωνία.

Ο σχεδιασμός αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις «Οδηγίες για πλοία που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα» που δημοσιεύθηκαν από τον νηογνώμονα τον Αύγουστο του 2021. Στόχος του είναι να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με πλοία με αμμωνία, για τα πλοία, το πλήρωμα και το περιβάλλον, ορίζοντας απαιτήσεις για την εγκατάσταση, χειριστήρια και συσκευές ασφαλείας.

Ωστόσο, τα διεθνή πρότυπα για τη χρήση της αμμωνίας δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί, καθώς αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο χωρίς άνθρακα για πλοία, αφού δεν εκπέμπει CO2 όταν καίγεται.

Στα τέλη του 2021, η γενική εμπορική εταιρεία Sumitomo Corporation αποκάλυψε σχέδια για την έναρξη ενός έργου πλήρους κλίμακας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός φορτηγού πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου με αμμωνία από κοινού με τη ναυπηγική εταιρεία Oshima Shipbuilding.

Όπως έγινε γνωστό, το δίδυμο θα εργαστεί για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου με αμμωνία με στόχο την ολοκλήρωση του πλοίου το 2025.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.