ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΥΠΟΙΚ: Oυδέν μεμπτόν σε UBS - ΑΤΕ

17:12 - 05 Οκτ 2005 | Οικονομία
Με ανακοίνωσή που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομίας υπογραμμίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει μεταβιβάσει ούτε μία μετοχή της ΑΤΕ κυριότητάς του στη UBS ενώ διερευνά την αγορά ώστε να διαθέσει στις κατάλληλες συνθήκες, μέσω δευτερογενούς προσφοράς, ποσοστό έως 10% των μετοχών που κατέχει στο μ.κ.της ΑΤΕ. Επίσης, διευκρινίζει, ότι για την πραγματοποίηση της διάθεσης μετοχών της ΑΤΕ από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτείται απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί. Tέλος τονίζει ότι η UBS, ως ανάδοχος τράπεζα, κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής ενήργησε μέσα στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διάθεση μετοχών, σύμφωνα και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΥΠΟΙΚ έχει ως εξής: "Tο Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει μεταβιβάσει ούτε μία μετοχή της Αγροτικής Τράπεζας κυριότητάς του στο χρηματοοικονομικό οίκο UBS. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως είχε δηλώσει στην από 27.5.2005 Γ.Σ. των μετόχων της Τράπεζας, διερευνά την αγορά ώστε να διαθέσει στις κατάλληλες συνθήκες μέσω δευτερογενούς προσφοράς ποσοστό έως 10% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Αγροτικής Τράπεζας. Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου με την κίνηση αυτή είναι να αυξήσει τη διασπορά και να ενισχύσει τη ρευστότητα των μετοχών της Τράπεζας. Για την πραγματοποίηση της διάθεσης μετοχών της Τράπεζας από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτείται απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η οποία δεν έχει ληφθεί. Για την αύξηση κεφαλαίου: Η άμεση ενίσχυση των κεφαλαίων της ΑΤΕ κατέστη επιβεβλημένη από: (α) την ανάγκη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας α' τριμήνου 2005, σε απλή και ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και (β) την επιτακτική υποχρέωση της Τράπεζας να πειθαρχήσει στους περί επάρκειας των κεφαλαίων κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, είχε δοθεί η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να προεγγράφονται για επιπλέον αριθμό μετοχών, ενώ εάν, παρά τα παραπάνω, προέκυπταν αδιάθετες μετοχές, είχε δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους μη μετόχους της Τράπεζας να αποκτήσουν μετοχές με ειδική αίτηση. Εφόσον κατόπιν των ανωτέρω υπήρχαν ακόμα αδιάθετες μετοχές, τότε η UBS είχε την υποχρέωση να τις αναλάβει στην ίδια τιμή διάθεσης (2,00 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση αναδοχής που σύναψε με την Τράπεζα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη κάλυψης της αύξησης. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η UBS ανέλαβε 18.387.422 νέες μετοχές ΑΤΕ, σύμφωνα με την σύμβαση αναδοχής που είχε υπογράψει με την τράπεζα, δηλαδή ποσοστό 2,94%, οι οποίες έμειναν αδιάθετες από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλοντας το ποσό των 36.774.844 ευρώ. Σύμφωνα δε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάδοχος τράπεζα ενήργησε μέσα στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διάθεση μετοχών στο επενδυτικό κοινό και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα παράβασης του κανονισμού αναδοχών. Εξάλλου, όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο που κατήρτισε η Τράπεζα ενόψει της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και στο σχετικό Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές της Κεφαλαιαγοράς. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αναδιάρθρωση της τράπεζας, η κεφαλαιοποίησή της έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας που μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο. Αυτοί οι οποίοι απαξίωσαν την τράπεζα και την παρέδωσαν με αρνητικά κεφάλαια θα έπρεπε να ντρέπονται σήμερα να κατηγορούν την Κυβέρνηση για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου και του προγράμματος αναδιάρθρωσης της τράπεζας, μια επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς επενδυτές."
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.