ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ερώτηση του Π.Λαφαζάνη στον Γ.Παπακωνσταντίνου για τη φορολογία στα ομόλογα

12:20 - 08 Δεκ 2009 | Οικονομία
Ερώτηση στον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης αναφορικά με τις πρακτικές ουσιαστικής φοροδιαφυγής κατόχων ομολόγων, με την αποφυγή καταβολής του φόρου που αναλογεί στους τόκους («κουπόνι»), μέσω της σύναψης συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς των σχετικών τίτλων με αντισυμβαλλόμενους στο εξωτερικό, με τη συνδρομή ελληνικών τραπεζών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του βουλευτή, βάσει πρόσφατων δημοσιευμάτων (βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 06/12/2009), πληροφορούμαστε ότι είναι συνήθης πρακτική η ουσιαστική φοροδιαφυγή είτε από μεριάς των τραπεζών προς ίδιον όφελος είτε από τη μεριά κατόχων ομολόγων με τη συνδρομή ελληνικών τραπεζών. Συγκεκριμένα, πολλές τράπεζες προβαίνουν σε συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς ομολόγων, κάτοχοι των οποίων είναι είτε οι ίδιες είτε οι πελάτες τους, επιλέγοντας αντισυμβαλλόμενους στην αλλοδαπή, οι οποίοι δεν υπόκεινται στην καταβολή φόρων επί των τόκων (κουπονιών) των ομολόγων. Η μεν πώληση λαμβάνει χώρα λίγες μέρες πριν την ημερομηνία αποκοπής του κουπονιού, σε τιμή που να συμπεριλαμβάνει και τον τόκο, η δε επαναγορά διενεργείται λίγες μέρες αργότερα.

Αυτή η πρακτική, διευκολύνει τους κατόχους ομολόγων να διαφεύγουν της καταβολής του φόρου,ο οποίος αναλογεί στον τόκο που αυτά προσφέρουν. Οι τράπεζες που διενεργούν τις συναλλαγές αυτές έχουν διπλό κέρδος: σε περίπτωση που είναι οι ίδιες κάτοχοι των ομολόγων αποφεύγουν την καταβολή των σχετικών φόρων ενώ σε περίπτωση που διενεργούν τις συναλλαγές αυτές για λογαριασμό τρίτων, αποκομίζουν τις σχετικές προμήθειες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κος Υπουργός

1)Διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον όγκο τέτοιου είδους συναλλαγών που διενεργούν οι ελληνικές τράπεζες;

2)Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα κέρδη που αποκομίζουν οι ελληνικές τράπεζες από τέτοιου είδους δραστηριότητες, είτε ως κάτοχοι ομολόγων είτε δρώντας για λογαριασμό τρίτων;

3)Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το ποιοι πελάτες των ελληνικών τραπεζών αποκομίζουν όφελος από την αποφυγή καταβολής των σχετικών φόρων διαμέσου αυτής της πρακτικής και μάλιστα ποιό είναι το ύψος του σχετικού οφέλους για κάθε διαφορετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο;

Το υπάρχον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η σχετική νομολογία, ορίζουν τις πρακτικές αυτές ως παράνομες; Βάσει αυτών μπορούν να στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, της ηθικής αυτουργίας σε φοροδιαφυγή, της συνέργειας σε φοροδιαφυγή ή ακόμα και της απάτης σε βάρος του δημοσίου; Εάν ναι, το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους στα λογιστικά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών καθώς και των πελατών τους, προκειμένου να εξακριβώσει  ποιές τράπεζες καθώς και ποια άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα έχουν προβεί σε παράνομες πράξεις; Εάν όχι, το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να λάβει νομοθετικές αλλά και διοικητικές πρωτοβουλίες προκειμένου κάποιοι να μην μπορούν να φοροδιαφεύγουν νομότυπα εκμεταλλευόμενοι κενά της σχετικής νομοθεσίας;
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.