ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφαλιστικό: Στις 30 Απριλίου το πόρισμα της Επιτροπής - Τι συζητήθηκε σήμερα

15:03 - 12 Ιαν 2010 | Οικονομία
Η 30η Απριλίου ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής του πορίσματος της Επιτροπής των Ειδικών για την επίλυση του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ ο Α. Λοβέρδος εκτιμά ότι θα είναι έτοιμο ακόμα νωρίτερα. Για την υποβοήθηση της Επιτροπής, θα συσταθεί, με απόφαση του υπουργού, ειδική επιτροπή υποστήριξης, χωρίς αμοιβή των μελών. Επιπλέον, ο κ.Μαριός (ΓΣΕΒΕΕ), πρότεινε στο υπουργείο τη δωρεάν εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενιαίου φορέα παρακολούθησης των εισφορών. Σύνταξη για όλους, ανεξαρτήτως εισφορών, στα 65, η πρόταση του κ.Κυριάκη. Σημειώνεται πως στη συνάντηση της 19ης Ιανουαρίου, θα τεθεί επί τάπητος η επιβολή φόρου υπέρ των Ταμείων.
Στη σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας, τα μέλη – εκτός του κ.Ρωμανιά - κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τους πόρους χρηματοδότησης, που εν γένει είχαν στο επίκεντρο την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και τη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης, ενώ πολλάκις έγιναν αναφορές και σε μοντέλα άλλων χωρών. Οι προτάσεις του κ.Ρωμανιά εκ μέρους της ΓΣΕΕ θα υποβληθούν λόγω πίεσης χρόνου στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Στεργίου: ''Να μην κατατεθεί ν/σ χωρίς αναλογιστική μελέτη''

Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Ειδικών, Αγγ. Στεργίου καθόρισε το γενικό πλαίσιο όπου θα κινηθούν οι εργασίες, ενώ τόνισε ότι η προσέγγιση ξεκινά από τη διαπίστωση ότι η επίλυση του Ασφαλιστικού είναι κοινωνικό ζήτημα και όχι οικονομικό. Σύμφωνα με τον καθηγητή χρειάζεται επανεστίαση σε ορισμένους στόχους, οι οποίοι είναι α) ο δημόσιος και υποχρεωτικός χαρακτήρας του συστήματος, β) η διατήρηση ενός βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση και γ) να υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος και διαφάνεια. Ορισε 2 άξονες για τη λύση, 1)την αύξηση των πόρων του συστήματος και 2)την εκλογίκευση των παροχών.

Μπούρλος (ΕΣΕΕ): ''Αμεση όχληση στην περίπτωση μη καταβολής των εισφορών''

Ο εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου, Δημ.Μπούρλος, όρισε την εισφοροδιαφυγή ως το πιο σημαντικό ζήτημα του ασφαλιστικού προβλήματος και πρότεινε μέτρα περιορισμού της. Αναλυτικά, πρότεινε:

1. Ενίσχυση με νέους υπαλλήλους και αναδιάρθωση των Τμημάτων Ελέγχου Εσόδων των Υποκαταστημάτων των φορέων.

2. Επανασχεδιασμός του τρόπου ελέγχου των επιχειρήσεων, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.

α. Παρακολούθηση ανά μήνα των επιχειρήσεων (αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών ανά μήνα ή δίμηνο αντίστοιχα) για την καταβολή δηλωθεισών εισφορών. Άμεση όχληση στην περίπτωση μη καταβολής και ταχεία σύνταξη πράξης καταλογισμού, β. Τακτικός (τουλάχιστον ανά διετία) ουσιαστικός έλεγχος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών από υπαλλήλους των υποκαταστημάτων της ίδιας περιοχής.

3. Ενίσχυση με υπαλλήλους και δη ειδικών γνώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων. Διενέργεια σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων ειδικών «οικονομικών ελέγχων».

4. Νομοθετική ρύθμιση – κάλυψη για νέες μη τυπικές, ή άλλως ευέλικτες και προσωρινές μορφές απασχόλησης.

5. Κωδικοποίηση – Απλούστευση της Νομοθεσίας. Οριοθέτηση σαφής των ανά φορέα υπαγόμενων στην ασφάλιση. Ειδικά αναφορικά με τον Ο.Α.Ε.Ε. επανεξέταση του πληθυσμιακού κριτηρίου (κάτω των 2.000 κατοίκων), της εξαίρεσης μετόχων με ποσοστό κάτω του 3% κ.λ.π.

6. Καθιέρωση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και διασταυρώσεων μεταξύ φορέων και Δ.Ο.Υ., Επιθεώρησης Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π . Άμεση γνωστοποίηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. της έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεως από την Δ.Ο.Υ. Γνωστοποίηση σε ένα φορέα (ίσως Κ.Ε.Π.) της πρόσληψης μισθωτού και ενημέρωση των λοιπών φορέων περί αυτού μέσω on line σύνδεσης. Δημιουργία one stop shop.

7. Επανασχεδιασμός του συστήματος υπολογισμού εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, δεδομένου ότι το υφιστάμενο έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Σ.Τ.Ε. ως αντισυνταγματικό (Σ.Τ.Ε. Ολομ. 1545/2008).

8. Οργάνωση της αναγκαστικής είσπραξης των εισφορών. Δημιουργία ενιαίων Ταμείων Είσπραξης που θα ασχολούνται με την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων όλων των φορέων.

9. Κατάταξη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ή και λοιπών φορέων) στην 3η τάξη προνομίων από την 6η που είναι σήμερα στις περιπτώσεις πλειστηριασμών.

10. Επανασχεδιασμός του συστήματος ρύθμισης των οφειλομένων εισφορών.

α. Ενεργοποίηση του πάγιου συστήματος με χαμηλότερη προκαταβολή (6% έως 8%) και περισσότερες (έως 48) δόσεις. Μη απώλεια της ρύθμισης αν καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές.

β. Θεσμοθέτηση Ειδικής Επιτροπής για ρύθμιση οφειλών που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Ρυθμίσεις με ευελιξία. Τακτική παρακολούθηση της τήρησης των όρων της ρύθμισης. Εγγυήσεις.

11. Αναμόρφωση των άρθρων 99 επ. ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα), ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.

12. Τροποποίηση διάταξης που καθιερώνει πενταετή παραγραφή των οφειλών του Δημοσίου προς το Ι.Κ.Α. (άρθρ. 90 ν. 2362/1995). Θέσπιση δεκαετούς παραγραφής.

13. Εναρμόνιση διατάξεων εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

14. Επανεξέταση της θεσμοθετημένης (άρθρο 39 ν. 2084/1992 όπως ισχύει) υπαγωγής στην ασφάλιση ενός μόνο φορέα όταν υπάρχει παράλληλη ασφαλιστέα εργασία ή δραστηριότητα για τους πρωτοασφαλισμένους μετά την 1-1-1993. Άλλως θεσμοθέτηση minimum χρόνου ασφάλισης στον ένα φορέα για εξαίρεση από τον άλλο.

15. Επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων χωρίς να θίγεται το ύψος των.

α. Ενίσχυση της αναλογικής ανταπόδοσης, ώστε να δημιουργείται κίνητρο ασφάλισης σε κάθε περίπτωση, β. Αξιοποίηση του χρόνου της παράλληλης ασφάλισης, γ. Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων που απασχολούνται και ασφαλίζονται.

16. Επανεξέταση της συνείσπραξης των εισφορών για Ο.Α.ΕΔ. , Ο.Ε.Κ. και Εργατική Εστία από το Ι.Κ.Α., που καταλήγει σε υψηλό συνολικό κόστος εισφορών.

17. Διασταύρωση – Συνεργασία Επικουρικών Ταμείων με Ι.Κ.Α. προς υποβοήθηση των ελέγχων.

18. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. Αξιοποίηση του συστήματος.

19. Συστηματική ενημέρωση των ασφαλισμένων για την σημασία της σύμπραξής τους για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής.

20. Ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης από μαθητική ηλικία.

21. Επανεξέταση της ποινικής διάστασης της εισφοροδιαφυγής. Επικέντρωση στην παρακράτηση και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Ο κ.Μπούρλος υπογράμμισε την ανάγκη πραγματικής πολιτικής βούλησης.

Παπαρηγοπούλου:  ''Τα αποσπασματικά μέτρα δε λύνουν το πρόβλημα''

Εκτενή μελέτη για τις τάσεις στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος παρουσίασε η επίκουρη καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών, κ.Π. Παπαρηγοπούλου. Σχετικά με το τι ισχύει στη χώρα μας, τόνισε ότι από την ένταξη στην ΕΕ το 2000, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την επάρκεια των παροχών. Ωστόσο, το ελληνικό σύστημα έχει συγκεκριμένα προβλήματα, όπως ότι λειτουργεί χωρίς να τηρούνται οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ την ίδια στιγμή η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί και δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Παράλληλα, τα ποσοστά ανεργίας και ανασφάλιστης εργασίας είναι υψηλά, υπάρχει μικρή δυνατότητα αυξήσεων εισφορών και χρηματοδότησης, ενώ διαπιστώνονται σημαντικές ανισότητες σε συντάξεις και ανασφάλιστους.

Για τους πόρους χρηματοδότησης, η κ. Παπαρηγοπούλου προσανατολίζεται σε προτάσεις που αφορούν άμεσα, αλλά και έμμεσα, στη χρηματοδότηση. Αμεσα, προτείνει την εισαγωγή παραφορολογικής επιβάρυνσης υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, την ενίσχυση του κεφαλαίου αλληλεγγύσης γενεών (ΑΚΑΓΕ), την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος, ίσως κατά το σουηδικό πρότυπο, κίνητρα για την επαγγελματική ασφάλιση, συγκέντρωση των κοινωνικών πόρων σε έναν λογαριασμό. Ακόμη προτείνει τη δημιουργία ενιαίας αρχής για τη διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών οργανισμών, αλλά και ενιαία αρχή για την είσπραξη των εισφορών. Στο πλαίσιο της έμμεσης χρηματοδότησης προτείνει την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, τον διαχωρισμό των παροχών, την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των παροχών. Ακόμη, τη λειτουργία ενιαίου απλού, μηχανογραφημένου συστήματος, την ενοποίηση του λογιστικού και πληροφοριακού συστήματος και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κυριάκης: Σύνταξη για όλους

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΕΕ , Δ.Κυριάκης, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με φορολογία αλλά με αλλαγή δομικής φύσης. Σύμφωνα με τον κ.Κυριάκη, λύνεται με ‘’προνοιακό κομμάτι, όπου όλοι παίρνουν ένα ποσό στα 65 ανεξαρτήτως εισφορών’’ και ‘’με κεφαλαιοποιητικό κομμάτι, με πλήρως ανταποδοτικό σύστημα και μεταβλητή το προσδόκιμο ζωής.’’

Μαριός (ΓΣΕΒΕΕ): ‘’Οχι σάλιο, ούτε χώμα δεν υπάρχει!’’

Στα άδεια ταμεία στάθηκε ιδιαίτερα ο Β. Μαριός, που προτείνει την ανάρτηση ‘’των πάντων’’ στο Διαδίκτυο, ώστε ‘’να τα μάθει ο ελληνικός λαός’’. Ακόμη, προσέφερε στο υπουργείο Εργασίας, τη δωρεάν εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα παρακολούθησης εισφορών, ώστε να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή.

Ρωμανιάς (ΓΣΕΕ): ‘’Από το ένα εκατ. ανασφάλιστους, οι 600 χιλ. είναι Ελληνες’’

Απέρριψε την εισήγηση της κ.Παπαρηγοπούλου ο Γ.Ρωμανιάς, δηλώνοντας ότι διαφωνεί και στο πνεύμα και στις προτάσεις. Χαρακτήρισε ‘’καλή’’ αυτήν του κ.Μπούρλου, αλλά τόνισε ότι η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι τα μέτρα για την εισφοροδιαφυγή είναι τα εξής δύο: 1) πρόληψη και 2) επιτόπιοι έλεγχοι.

Τόνισε επίσης ότι το σουηδικό μοντέλο έχει αποτύχει, ενώ από μελέτες της ΓΣΕΕ έχει διαπιστωθεί το ‘’παράλογο’’ ότι στην Ελλάδα όσο αυξάνεται η απασχόληση αυξάνονται και τα ελλείμματα των Ταμείων, εξαιτίας της μαύρης εργασίας.

Φωτεινή Πούλη

Τελευταία τροποποίηση στις 18:14 - 12 Ιαν 2010
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.