ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Π. Σακελλάρης (ΕΤΕπ): «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στην Ελλάδα δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια»

14:59 - 02 Μαρ 2010 | Οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στην δύσκολη εποχή που διανύει με επιπλέον χρηματοδοτήσεις, εφόσον της ζητηθεί, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της τράπεζας Πλούταρχος Σακέλλαρης, σε συνέντευξη του στην Αθήνα.

Το 2009 οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, έναντι 1, 1 δισ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας αύξηση 39% και δέσμευση της τράπεζας είναι να διατηρηθούν τα ίδια υψηλά επίπεδα χρηματοδότησης και να αυξηθούν αν ζητηθεί, ανέφερε ο κ.Σακέλλαρης.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στην Ελλάδα δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια. Τα δάνεια αυτά θα προορίζονται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση παραγωγικών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων», ανέφερε ο κ.Σακέλλαρης.

Ο κ. Σακέλλαρης ανακοίνωσε ότι η ΕΤΕπ μπορεί να χρηματοδοτήσει ακόμη την εθνική συμμετοχή για επενδύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ με συνολικές δανειοδοτήσεις ενός δισ.ευρώ για την περίοδο μέχρι το 2013.

Ο κ. Σακέλλαρης ανέφερε επίσης ότι η ΕΤΕπ προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας που διατηρεί με 8 ελληνικές εμπορικές τράπεζες, μέσω της οποίας στηρίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα το 2009 η ΕΤΕπ χορήγησε άνω του ενός δισ.ευρώ για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων -800 περίπου με εκτίμηση να διπλασιαστούν το 2010- καθώς και έργων υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους που πραγματοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.