ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Saxo Bank: Η κρίση δεν έχει περιορισθεί

12:18 - 06 Ιουλ 2010 | Οικονομία
Η κρίση δεν έχει περιορισθεί, ενώ οι αγορές αναμένεται να αντιδράσουν αρνητικά στη συνέχιση των τεράστιων ανισορροπιών στις αγορές κρατικών χρεών, εκτιμά στην ανασκόπησή της για το Γ’ Τρίμηνο του 2010 η Saxo Bank, προβλέποντας παράλληλα πολύ χαμηλά επιτόκια από τις Κεντρικές Τράπεζες (ΕΚΤ, Fed) στο εγγύς μέλλον.

Η Τράπεζα προβλέπει ότι οι τιμές των μετοχών θα πέσουν, βασιζόμενη στις υποθέσεις ότι είναι πιθανή μια επιβράδυνση στην Κίνα και ότι λόγω της συνεχιζόμενης αποσταθεροποίησης στις χώρες PIIGS (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία), οι αγορές ομολόγων θα απαιτήσουν μια αντίδραση από τα πιο ισχυρά κράτη μέλη της Ευρωζώνης και οι περικοπές των κυβερνητικών δαπανών θα είναι δρακόντειες.

Αναμένονται υψηλά κέρδη αυτή την περίοδο, το οποίο ωστόσο αποδίδεται στην περικοπή δαπανών και όχι στην ισχυρή ανάπτυξη. Ο David Karsbøl δεν αναμένει πληθωρισμό και ισχυρή ανάπτυξη σύντομα. Οι ανησυχίες σχετικά με την επαναρύθμιση των στεγαστικών δανείων Alt-A (Alternative A-Paper) και Option ARM (adjustable rate mortgages) – στις ΗΠΑ και την περαιτέρω διόγκωση των χρεοκοπιών και των αδυναμιών εξυπηρέτησης δανείων θα συμβάλουν και αυτές στην αρνητική πορεία των μετοχών.

Σχολιάζοντας την επισκόπηση, ο David Karsbøl είπε τα εξής: “Η σημερινή κρίση χρέους στις χώρες PIIGS δεν έχει περιορισθεί και ο μόνος τρόπος να απαλλαγούν από αυτήν είναι να μειωθούν τα ελλείμματα των προϋπολογισμών πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο δραστικά από όσο συμβαίνει σήμερα. Οι αλόγιστες κυβερνητικές δαπάνες εκτοπίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και την κατανάλωση και αναμένουμε ότι οι αγορές θα αντιδράσουν αρνητικά στη συνέχιση των τεράστιων ανισορροπιών στις αγορές κρατικών χρεών. Οι περικοπές στο γερμανικό προϋπολογισμό, για παράδειγμα, είναι μια καλή αρχή, δεν είναι όμως αρκετές.»

Επιπλέον, ο David Karsbøl σημείωσε τα εξής: «Είναι σαφές ότι τα μακροοικονομικά ζητήματα κυριαρχούν εκ νέου στις αγορές των μετοχών. Δεν αναμένουμε διπλή ύφεση στα κέρδη αλλά εξισορρόπηση, και παρόλο που βλέπουμε μια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη του κινδύνου, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα σημειώσουν πιθανότατα ικανοποιητικά κέρδη, δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέδειξε η κρίση. Η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πολύ πιθανόν να ενισχυθεί έντονα ως αποτέλεσμα αυτού, κι έτσι η συμβουλή μας προς τους επενδυτές είναι να παραμείνουν επιφυλακτικοί».

Η Επισκόπηση του Γ’ Τριμήνου 2010 εστιάζει στους ακόλουθους τομείς:

Γενικό σχόλιο για την αγορά

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, η συντήρηση μεγάλων ελλειμμάτων σκοτώνει την ανάπτυξη, και αυτό ακριβώς συμβαίνει στο σημερινό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η έλλειψη ρευστότητας. Σύμφωνα με την Saxo Bank, η αγορά πρέπει να ανησυχεί σχετικά με τις μεγαλύτερες ανισορροπίες που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες αλόγιστες κρατικές δαπάνες, πράγμα που συνέβη κατά το ξεπούλημα του Μαΐου. Ωστόσο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποιος βαθμός αισιοδοξίας που θα συνδέεται με τα ενισχυμένα εταιρικά κέρδη του Γ’ Τριμήνου 2010.

Μακροοικονομική πρόβλεψη

Στις ΗΠΑ, τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας έχουν ήδη αρχίσει να εξασθενούν και πιθανότατα να εξαλειφθούν κατά το Β’ Εξάμηνο της χρονιάς. Η Saxo Bank πιστεύει ότι αυτό ενδέχεται να συμβάλει αρνητικά στην ανάπτυξη στα τέλη του 2010 και ότι οι επενδύσεις θα μειωθούν λόγω του χαμηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και του μεγάλου αριθμού απούλητων ακινήτων. Για την Ιαπωνία, η Saxo Bank αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη, ωστόσο ο ρυθμός πολύ πιθανόν να επιβραδυνθεί, ενώ η ανάπτυξη της Ιαπωνίας που βασίζεται στις εξαγωγές, θα πληγεί από την αδυναμία του Ευρώ. Η Saxo Bank πιστεύει ότι αναμφίβολα το υπερβολικό χρέος είναι θεμελιώδες πρόβλημα για πολλά κράτη της Ευρωζώνης, αλλά υπάρχουν και άλλα επικείμενα ζητήματα που περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Οι ιδιωτικές δαπάνες στο Γ’ Τρίμηνο θα κινηθούν χαμηλά και η αδύναμη αγορά εργασίας δεν θα βοηθήσει καθόλου τα πράγματα.

Επισκόπηση Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Η Saxo Bank εκτιμά ότι η κατάσταση της Ευρωζώνης και η επίδρασή της στα ζητήματα κινδύνου θα εξακολουθήσει γενικά να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν επίσης την άποψη ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί υπερβολικά την αγορά, συγκριτικά με άλλα μακροοικονομικά θέματα που ενδέχεται να έρθουν στο προσκήνιο το ερχόμενο τρίμηνο, όπως τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν χώρες που βασίζουν την οικονομία τους σε εξαγωγές πρώτων υλών εξαιτίας της τεράστιας φούσκας στις αγορές κατοικιών, η λιτότητα και η νέα τάση προς δημόσια απομόχλευση και οι αμφιλεγόμενες προσδοκίες ανάπτυξης της Κίνας και των Αναδυόμενων Αγορών.

Επισκόπηση Μετοχών

Οι αναλυτές συνεχίζουν να αναμένουν περαιτέρω εμπόδια στις αγορές μετοχών κατά το δεύτερο μισό του 2010, τα οποία θα τονίσουν ότι το ρίσκο παραμένει  σε υψηλά επίπεδα  για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα οδηγήσουν σε προσδοκίες για χαμηλότερα κέρδη για το 2011 και το 2012. Ωστόσο, προβλέπουν αναπηδήσεις στις αγορές μετοχών, δεδομένου ότι τα κέρδη που θα ανακοινωθούν πιθανότατα θα μας εκπλήξουν με άνοδο αυτών.

Επισκόπηση Εμπορευμάτων

Η αποφυγή ανάληψης ρίσκου λόγω των ανησυχιών σχετικά με τα επίπεδα των κρατικών χρεών και τον επακόλουθο κίνδυνο μιας διπλής ύφεσης θα εξακολουθήσουν να υφίστανται στο τρίτο τρίμηνο. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι το υψηλό της χρονιάς έχει ήδη επιτευχθεί και ότι ο κίνδυνος μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του 2010 δείχνει να οδηγεί προς χαμηλότερες τιμές. Η συνεχιζόμενη δύναμη του δολαρίου σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάκαμψης θα έχουν ως αποτέλεσμα να παραμείνει καλά εφοδιασμένη με πρώτες ύλες η αγορά και λόγω της χαμηλότερης ζήτησης να ασκηθεί καθοδική πίεση στις τιμές.

Επίσημα επιτόκια

Η Ομάδα Στρατηγικής της Saxo Bank εξακολουθεί να αναμένει πολύ χαμηλά επιτόκια από τις Κεντρικές Τράπεζες στο εγγύς μέλλον.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.