ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

IOBE: Πώς θα γίνει το κράτος αποτελεσματικό

19:30 - 05 Ιουλ 2006 | Οικονομία
Τις προτάσεις του για «ένα αποτελεσματικό κράτος» κατέθεσε την Τρίτη το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην ομώνυμη εκδήλωσε που διοργάνωσε.

Ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Μ. Κορτέσης, τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του, ότι το αίτημα για ένα αποτελεσματικό κράτος είναι ώριμο, η κοινωνία το αποδέχεται και οι πολιτικές δυνάμεις το επιδιώκουν.

«Παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές που θα φέρουν πιο κοντά το στόχο πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς, ή με ρυθμούς βραδύτερους απ’ αυτούς που επιτάσσουν οι συνθήκες. Το κοινωνικό σύνολο όμως τις χρειάζεται τις αλλαγές αυτές» πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις του ΙΟΒΕ, όπως αναλύθηκαν από τον επίτιμο πρόεδρό του κ. Θ. Παπαλεξόπουλο, είναι οι ακόλουθες:

- Τη Θέσπιση Επιτελικού Κέντρου υψηλών προδιαγραφών (Strategy Unit), με κύριο σκοπό την ανάλυση και το στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβερνητικής Πολιτικής. Το Επιτελικό Κέντρο μεταφέρει στην κυβέρνηση την ανεξάρτητη υφιστάμενη εθνική και διεθνή γνώση και εμπειρία, αξιολογεί το κόστος των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και τις επιπτώσεις συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής μείζονος σημασίας, υποστηρίζει τα υπουργεία στην εκπόνηση των δικών τους στρατηγικών μελετών, συγκεντρώνει και επικοινωνεί στα υπουργεία βέλτιστες πρακτικές και διεθνείς τάσεις.

- Το συστηματικό έλεγχο όλων των νόμων για τον περιορισμό της πολυνομίας, με άμεση κατάργηση όσων έχουν περιπέσει σε αχρησία και την αξιολόγηση των υπολοίπων με βάση τις αποδεδειγμένες επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα.

- Την αξιολόγηση όλων των νέων νόμων και ρυθμίσεων με κριτήριο τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα (impact assessment).

- Τη βελτίωση της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών με μέτρα όπως ουσιαστική ανεξαρτησία, στελέχωσή τους με υψηλής ειδίκευσης στελέχη, consulting και εναρμόνιση της λειτουργίας τους με τις αντίστοιχες άλλων χωρών της ΕΕ.

- Την επαναλειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών ως Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με τις συνταγματικές εγγυήσεις, το οποίο να στελεχωθεί και να δρα υπερκομματικά και να κρίνει με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια.

- Την καθιέρωση στο δημόσιο τομέα διυπουργικών κλάδων προσωπικού στους οποίους να εντάσσονται όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητα και επιτελούν τα ίδια, ή ανάλογα καθήκοντα, ανεξάρτητα από του υπουργείο στο οποίο υπηρετούν (π.χ. μηχανικοί, χημικοί, διοικητικής οργάνωσης).

- Τη συνεπή και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογή του νόμου για την Οργάνωση, Διοίκηση και Κρατική Εποπτεία των Δημοσίων Επιχειρήσεων που ψηφίσθηκε πρόσφατα, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις που αφορούν τη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις.

- Για την παιδεία, ισχύει η γενική αρχή να περιορισθούν οι μονοπωλιακές πρακτικές. Τονίσθηκε όμως ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά με τη ριζική αλλαγή όλου του συστήματος. Οπως και στην περίπτωση των άλλων δημοσίων οργανισμών, έτσι και τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα θα λειτουργήσουν αποδοτικότερα αν εξασφαλισθεί η αυτονομία και αυτοδιοίκησή τους, μέσα σ’ ένα ευρύτερο κανονιστικό ανταγωνιστικό πλαίσιο, που θα τροφοδοτεί την άμιλλα, θα ενθαρρύνει την πολυμορφία της παρεχόμενης παιδείας και θα διευρύνει τα περιθώρια επιλογής των νέων.

- Την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που διατίθενται για το κοινωνικό κράτος με βελτίωση των μηχανισμών διανομής των παροχών στους δικαιούχους και, αποδοτικότερους μηχανισμούς παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών αυτών.

- Να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για τη μέγιστη ετήσια άνοδο των δαπανών του Προϋπολογισμού.

- Τη θεσμοθέτηση διαδικασιών ουσιαστικής, έγκαιρης σύγκρισης των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων κάθε έτους με τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό.

- Την κατάρτιση Προϋπολογισμών με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του έτους (π.χ. τριετία).

- ’μεσες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα με μέτρα που στηρίζονται στην κείμενη νομοθεσία, χωρίς εξαιρέσεις, και δεν προϋποθέτουν αλλαγές των παραμέτρων του συστήματος, για τις οποίες θα αποφασίσει ο κοινωνικός διάλογος.

- Τη δημοσιοποίηση όλων των λογαριασ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.