ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εμμένει στα πρόστιμα σε BP και Shell η Επιτροπή Ανταγωνισμού

21:16 - 17 Ιουλ 2006 | Οικονομία
Δεν κατάφεραν να πείσουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τα επιχειρήματά τους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών BP Hellas και Shell Hellas, με αποτέλεσμα η πρώτη να εμείνει στα πρόστιμα που είχε εισηγηθεί για παραβίαση των διατάξεων του κοινοτικού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού.

Η εισήγηση της Επιτροπής για επιβολή προστίμου στις δύο εταιρείες δεν είναι δεσμευτική.

Η σχετική ποινή υπεβλήθη διότι διαπιστώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ότι είχαν κοινή εκπτωτική πολιτική, μέσω της οποίας συντηρούνταν μια σταθερή μη ανταγωνιστική μεταξύ τους σχέση στη διαμόρφωση των τιμών της αμόλυβδης βενζίνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«Σε συνέχεια αυτεπάγγελτου ελέγχου στο χώρο των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού κλήθηκε στις 6 Απριλίου 2006 να εξετάσει εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αναφορικά με πιθανή παράβαση του ν. 703/77 από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών BP Hellas A.E. και Shell Hellas A.E.

Προκειμένου να ελεγχθούν και διερευνηθούν περαιτέρω ορισμένα σημεία της εν λόγω εισήγησης επί τη βάσει στοιχείων που προέβαλαν τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την προφορική διαδικασία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε τη διακοπή της συζήτησης της ως άνω υπόθεσης και διέταξε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισής της, τη σύνταξη συμπληρωματικής εισήγησης.

Η συμπληρωματική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αντιμετωπίζει τα αναφυόμενα κατά την προφορική διαδικασία ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις και επισημάνσεις των ενδιαφερομένων μερών επί των στοιχείων που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αρχικής εισήγησης».

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.