ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βρήκανε...πάτο οι οικοδομικές άδειες - Ισχνή βελτίωση τον Ιανουάριο

12:06 - 23 Απρ 2012 | Οικονομία
Στατιστική βελτίωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο 2012 σε ετήσια βάση, ωστόσο σε μηναία βάση συνεχίσθηκε η επιδείνωση ων μεγεθών.

Τον Ιανουάριο 2012 το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας(Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 2.227 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 402,1 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 1.549,7 χιλιάδες m 3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 36% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 16,5% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011, σύμφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 

Σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2011, όμως, παρουσίασε µείωση κατά 25,7% στον αριθµό οικοδοµικών αδειών, κατά 28,9% στην επιφάνεια και κατά 29,7 στον όγκο, ενώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο ∆εκεµβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 είχε παρουσιάσει πτώση κατά 68,2% στον αριθµό οικοδοµικών αδειών, κατά 70,5% στην επιφάνεια και κατά 70,8% στον όγκο. 

 

Το µέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.182 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 371,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.420,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 33,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 8,6% στην επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

 

Αντίστοιχα το µέγεθος της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Ιανουάριο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 45 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 30,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 129,3 χιλιάδες m3 όγκου.

 

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα Ιανουάριο 2012 είναι 8,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2011 έως τον Ιανουάριο 2012, το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 36.336 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.147,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 23.451,3 χιλιάδες m3 όγκου.

 

Παρατηρήθηκε δηλαδή, µείωση κατά 23,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά 31,6 % στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010- Ιανουαρίου 2011.

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδοµική  ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 23,1% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 35,2% στην επιφάνεια και κατά 31,2% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010- Ιανουαρίου 2011.

Τελευταία τροποποίηση στις 13:11 - 23 Απρ 2012
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.