ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποχώρηση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία

13:24 - 13 Νοε 2012 | Οικονομία
Αύξηση 4,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011.

Μείωση 0,8% παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο οι Γενικές Τιμές Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σχέση με τον Αύγουστο, οπότε είχε παρουσίασει αύξηση 1,0%. Ωστόσο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011 ο δείκτης παρουσιάζει αυξηση 4,9%, έναντι αύξησης 8,3% του έτους 2011 σε σχέση με το 2010.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεµβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεµβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,2%, έναντι αύξησης 6,9%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.