• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών

10:38 - 19 Σεπ 2006 | Οικονομία
Κατά 49 εκατ. ευρώ μειώθηκε τον Ιούλιο του 2006 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2005, και διαμορφώθηκε σε 387 εκατ. ευρώ.Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη σημαντική άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών καθώς και στη μικρή μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 129 εκατ. ευρώ) των καθαρών πληρωμών γιααγορές πλοίων, ενώ τα ελλείμματα των ισοζυγίων καυσίμων και λοιπών αγαθών δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές (αυξήθηκαν κατά 18 και κατά 6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιώναντανακλά την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 373 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων (δηλαδή των ταξιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα από μη κατοίκους) κατά 333 εκατ. ευρώ ή 16,7% και τη μείωση των πληρωμών (δηλαδή των ταξιδιωτικών δαπανών στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος) κατά 39 εκατ. ευρώ ή 15,7%. Εξάλλου, οι εισπράξεις από μεταφορικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 27 εκατ. ευρώ και οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ (με αποτέλεσμα οικαθαρές εισπράξεις να περιοριστούν μόνο κατά 11 εκατ. ευρώ), ενώ οι καθαρές πληρωμές για "λοιπές" υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ. Ο περιορισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων οφείλεται στη μείωση τωνκαθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη (κατά 37 εκατ. ευρώ). Τέλος, ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 166 εκατ. ευρώ) των καθαρώντρεχουσών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2006 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 6.296 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2005 και διαμορφώθηκε σε 14.664 εκατ. ευρώ.Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων και στη μείωση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων των υπηρεσιών και των τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Η διεύρυνση του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των πλοίων) κατά 4.776 εκατ. ευρώ οφείλεται σχεδόν εξίσου στην αύξηση του ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων (κατά 1.633 εκατ. ευρώ), των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων (κατά 1.632 εκατ. ευρώ) και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων (κατά 1.510 εκατ. ευρώ). Επισημαίνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων εμφάνισαν αξιόλογη άνοδο (κατά 778 εκατ. ευρώ), αλλά η αύξηση των αντίστοιχων πληρωμών για εισαγωγές (κατά 2.084 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 342 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορικές υπηρεσίες κατά 557 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για ‘’λοιπές’’ υπηρεσίες (κατά 304 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν άνοδο κατά 519 εκατ. ευρώ, επειδή οι εισπράξεις (δηλαδή οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους) αυξήθηκαν κατά 432 εκατ. ευρώ ή 8,2%, ενώ οι πληρωμές (δηλαδή οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος) μειώθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ ή 6,2%. Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 967 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε κατά 211 εκατ. ευρώ, καθώς η μείωση των καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) υπερκάλυψε την αύξηση των καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων προς τους λοιπούς (εκτός γενικής κυβέρνησης) τομείς.


Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Τον Ιούλιο του 2006 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς παρουσίασεπλεόνασμα 495 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 22 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2005. (Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία - πλην του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - και το Ταμείο Συνοχής, βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.)

Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2006 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman