ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλεόνασμα 7,5 δις ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο για το 9μηνο του 2012

14:48 - 18 Ιαν 2013 | Οικονομία
Πλεόνασμα 7,58 δις ευρώ κατέγραψε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2012 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας. Βάσει αυτών των στοιχείων, προκύπτει αύξηση κατά 37 εκατομμύρια ευρώ (+0,5%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 340 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 303 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 5,2%, ενώ αντίθετα η μέση κατά ταξίδι δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,1% ή 14 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 670 ευρώ.


Oριακή αύξηση κατά 1,9% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιαν.-Σεπτ. 2012: 71 ευρώ, Ιαν.-Σεπτ. 2011: 70 ευρώ) και ταυτόχρονα η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις 9,4 διανυκτερεύσεις για το εννεάμηνο του 2012, όσο ήταν και την ίδια περίοδο του 2011. Σαν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων, και παρόλο που η μέση διάρκεια παραμονής δε μεταβλήθηκε ουσιαστικά, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 μειώθηκε  κατά 5%.


Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις την εν λόγω περίοδο, αυτές μειώθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Η εξέλιξη αυτή  οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 6,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.943 εκατ. ευρώ ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3.088 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.882 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 12,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 7,9%.


Όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 9,9% και διαμορφώθηκαν στα 1.440 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,9% και διαμορφώθηκαν στα 711 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.305 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,8%.


Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 32,1% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 896 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 19,2% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που διαμορφώθηκαν στα 357 εκατ. ευρώ.

 

Ταξιδιωτική κίνηση και διανυκτερεύσεις


Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 μειώθηκε κατά 5,2% και διαμορφώθηκε στις 13.483 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 14.230 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Στην διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συμβάλλουν οι χώρες της ΕΕ των 27 με συμμετοχή 63,4% και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 με συμμετοχή 36,6%.

 

Έτσι, την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 11,7%, αν και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν επίσης κατά 2,8% και διαμορφώθηκαν στις 3.426 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 3.525 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.


Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά 0,6%, ενώ αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των αφίξεων κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, μείωση κατά 5,3% και 14,4% αντίστοιχα εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 15,3%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 23,7%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ μείωση κατά 23,3%.


Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 126.692 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 133.373 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 5%. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 7,3%, των οποίων η συμμετοχή στο σύνολο των διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (Ιαν.-Σεπτ. 2012: 70,1%, Ιαν.-Σεπτ. 2011: 71,8%). Αντίθετα, οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 αυξήθηκαν κατά 0,9% και παράλληλα η συμμετοχή τους στο σύνολο αυξήθηκε σε 29,9% την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 από 28,2% την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011.


Η μείωση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 11,5%, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 1,6%. Μείωση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από την Γερμανία και τη Γαλλία κατά 5,4% και 15,6% αντίστοιχα, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 20,1%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι διανυκτερεύσεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 25,3%, ενώ εκείνες από τις ΗΠΑ παρουσίασαν μείωση 17,7%.


Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η ΤτΕ δημοσιεύει τα οριστικά στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου Πληρωμών, με βάση τα αναθεωρημένα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων, για το πρώτο εννεάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων αναθεωρούνται και οριστικοποιούνται στο τέλος κάθε τριμήνου για τα στοιχεία που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς  (π.χ. το Δεκέμβριο του 2012 έγινε η αναθεώρηση του τρίτου τριμήνου του 2012).

 

Συγκεκριμένα, διενεργείται διαχρονική αναθεώρηση των στοιχείων, δηλαδή οι δαπάνες και εισπράξεις καταγράφονται στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών από τον ταξιδιώτη και όχι στην περίοδο κατά την οποία έγινε η καταγραφή τους. Έτσι, εάν υπάρχουν ημέρες ταξιδίου που εμπίπτουν σε περισσότερους από ένα μήνες, η συνολική δαπάνη κατανέμεται αναλογικά στους μήνες αυτούς. Αντίστοιχα αναθεωρείται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση, δηλαδή ο αριθμός των αφικνούμενων ταξιδιωτών, δεν αναθεωρείται αλλά προσμετράται εξ ολοκλήρου στο μήνα συλλογής των στοιχείων.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.