• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Θα δίνεται άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς που θα αγοράσουν ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ

18:16 - 29 Μαρ 2013 | Οικονομία
Στις 250.000 ευρώ ορίζεται η αξία των ακινήτων με την αγορά των οποίων θα δίδεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, ενώ παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα και για τη σύναψη μακροχρόνιων χρονομεριστικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις τροπολογίες-προσθήκες του υπουργείου Ανάπτυξης στον νέο επενδυτικό νόμο.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους κι έχουν τακτοποιήσει τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υποδομές τους, με την προϋπόθεση, ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Το υπουργείο ενημέρωσε, ότι προχώρησε στις ακόλουθες τροπολογίες- προσθήκες ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής:

- Τροπολογία της παρ. 4 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου, εισήχθη πλάσμα δικαίου, ώστε η Εκκλησία της Ελλάδας, της Κρήτης και τα αναφερόμενα στη διάταξη νομικά πρόσωπα να κάνουν χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Με την παρούσα τροποποίηση αφενός καθίσταται ξεκάθαρο, ότι η διάταξη δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, το οποίο ουδόλως θίγεται, αφετέρου αποσαφηνίζεται, ότι το πλάσμα δικαίου περιορίζεται στα ακίνητα που ανήκουν στην Εκκλησία και στα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα.

- Τροπολογία σχετική με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου:

Με την προτεινόμενη τροπολογία - προσθήκη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου αφού μειώνεται σε 250.000 ευρώ, η αξία του ακινήτου με την αγορά του οποίου θα δίδεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, ενώ παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα και για τη σύναψη μακροχρόνιων χρονομεριστικών μισθώσεων.

- Τροπολογία για Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ:

Με την τροπολογία αυτή εισάγεται πρόβλεψη αναπλήρωσης των μελών της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αδυναμίας σύγκλησης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), εξ αιτίας απουσίας ή κωλύματος μέλους.

- Τροπολογία σχετική με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου:

Με το σχέδιο νόμου έχει εισαχθεί πρόβλεψη ότι για μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, προκείμενου να κατευθυνθούν τα κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται και τα οποία θα καθορίζονται με την οικεία απόφαση υπαγωγής που θα εκδίδει ο αρμόδιος υπουργός.

- Τροπολογία σχετική με άρθρο 241 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4072/2012:

Κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και προκειμένου να μη θίγεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, ρυθμίζονται οριστικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αναδρομική εφαρμογή αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 241 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4072/2012.

- Τροπολογία σχετικά με την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου:

Εισάγεται, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους κι έχουν τακτοποιήσει τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υποδομές τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011, με την προϋπόθεση, ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

- Τροπολογία σχετική με το άρθρο 31 του νομοσχεδίου:

Το άρθρο 31 του σχεδίου νόμου συντάχθηκε σύμφωνα με σχετικές διαιτητικές αποφάσεις και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Η τροπολογία εισάγεται προκειμένου να μη θιγούν οι χρήσεις γης και οι λοιποί περιορισμοί δόμησης στην παραλία, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης του συμφωνηθέντος μεταξύ του επενδυτή και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ επενδυτικού σχεδίου με την αύξηση κατά 0.15 του συντελεστή δόμησης.

- Τροπολογία σχετική με προσθήκη άρθρου 2Α στο ν.4030/2011:

Εισάγεται προκειμένου να προβλεφθεί δυνητική ειδική διαδικασία αδειοδότησης κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων για έργα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας καθώς και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης από την Κεντρική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση. Με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση θα μπορεί να ανταποκριθεί στον απαιτούμενο εκ του ν. 4030/2011 νόμου χρόνο που τάσσεται για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

- Τροπολογία-αναδιατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου:

Εισάγεται προκειμένου να αποσαφηνισθεί, ότι στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας θα παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

- Τέλος, ορίζεται, ότι η ρύθμιση για αύξηση του ύψους της εγγυητικής επιστολής που επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής καταλαμβάνει και τις εν ισχύ συμβάσεις, για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Penna Reporter Mamamia CityWoman