ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυξήθηκε κατά 0,4% η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο

17:17 - 09 Αυγ 2013 | Οικονομία
Αύξηση σε ποσοστό 0,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 2,2%, έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2012

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% το μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 0,6%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,2%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 10,3%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 4,1%.

2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,2% της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 9,5%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,6%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 9,1%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,3%.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.