ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Zητείται επενδυτής για 840 στρέμματα

00:01 - 25 Σεπ 2013 | Οικονομία
Στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί διεθνής δημοπρασία για ενοικίαση από το Δήμο Καλυμνίων έκτασης 840 στρεμμάτων στην Ψέριμο για την εγκατάσταση Υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .

Ήδη, η σχετική προκήρυξη έχει σταλεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, που έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή προκηρύσσεται διεθνής δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα Αγροτεμάχιου συνολικής έκτασης 840.000 τ.μ., ευρισκόμενο στο νότιο τμήμα της νήσου Ψερίμου και αποτελούμενο από επτά, μη συνεχόμενα μεταξύ τους, διαφορετικά τμήματα. και καλεί επενδυτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μίας τουλάχιστον μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/27.6.2006) και προκειμένου η παραγόμενη ενέργεια να διατίθεται αποκλειστικά στο σύστημα των διασυνδεδεμένων νησιών Κω-Καλύμνου.

0896986

Η προσφορά αποτελείται από δύο τμήματα :

 

1. Ποσοστό επί τοις εκατό επί των μεικτών ετησίων εσόδων της εταιρείας που θα πραγματοποιήσει την επένδυση. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 2% και στο ποσό αυτό συμψηφίζονται τυχόν τέλη υπέρ του Δήμου, που έχουν καταβληθεί βάσει της νομοθεσίας περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. τέλος 2% της § 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ6/Φ1/11444/ 22.06.2011-ΦΕΚ 826Β/ 28.06.2011)

 

2. Ετήσιο μίσθωμα. Ελάχιστο όριο του ετησίου μισθώματος, για το πρώτο έτος αυτού, ορίζεται το ποσόν των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ, πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου.

 

Στην προσφορά περιλαμβάνεται επίσης υποχρεωτικά η ευθύνη του μισθωτού για την ίδρυση και λειτουργία έκθεσης στην νήσο της Καλύμνου, στην οποία θα εκτίθενται στοιχεία σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την συγκεκριμένη τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί ο υβριδικός σταθμός.

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε είκοσι χρόνια. Είναι δυνατή η παράταση της μίσθωσης, εάν ζητηθεί, για άλλα δέκα έτη μετά την λήξη της αρχικής μίσθωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23:32 - 24 Σεπ 2013
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.