ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δυο Οργανισμοί δεν μπήκαν καν στον κόπο να στείλουν προϋπολογισμό στο υπ. Οικονομικών- Άλλοι 4 φορείς δεν απέστειλαν στοιχεία, λόγω...κατάληψης!

17:13 - 03 Ιαν 2014 | Οικονομία
Το ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι οι δύο οργανισμοί από τους συνολικά 27 μεγάλους κρατικούς φορείς που δεν έστειλαν τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με την λειτουργία τους στο υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, οικονομικά στοιχεία δεν έστειλαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λόγω της κατάληψης.

Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση των στόχων των νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

 

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για το εννεάμηνο του 2013 προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Δύο φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν έχουν υποβάλει στοχοθεσία.
  • Ένας φορέας (Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδας-ΟΚΧΕ) καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2013.
  • Τέσσερις φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Ειδικοί Λογαριασμοί τους) τελούσαν υπό κατάληψη και δεν έχουν αποστείλει προς το παρόν στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τα στοιχεία αυτά θα συμπεριληφθούν στη δημοσίευση του 12μήνου.

organismo030114

Από τους υπόλοιπους 20 φορείς, οι 13 βρίσκονται εντός στόχου το εννεάμηνο. Ειδικότερα:

  • Από τους 16 φορείς που βρίσκονταν εντός του στόχου το α' εξάμηνο, οι 12 συνεχίζουν να βρίσκονται εντός του στόχου και το εννεάμηνο, τρεις φορείς δεν έχουν αποστείλει στοιχεία λόγω καταλήψεων, ενώ ένας φορέας (ΟΚΑΝΑ) παρουσίασε αρνητική απόκλιση σε σχέση με αυτή του α΄ εξαμήνου.
  • Ένας φορέας (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ) είναι εντός του στόχου το εννεάμηνο, ενώ είχε παρουσιάσει για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους αρνητική απόκλιση.
  • Επτά φορείς παρουσιάζουν απόκλιση από τους στόχους του εννεαμήνου, εκ των οποίων τέσσερις φορείς παρουσιάζουν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο απόκλιση, ενώ ένας φορέας εξ αυτών (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης) παρουσιάζει μεν απόκλιση, ωστόσο βελτίωσε το αποτέλεσμά του το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με αυτό του α΄ εξαμήνου.

Τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για τρίτο τρίμηνο απόκλιση από τους στόχους είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Πιο αναλυτικά:

  • Η απόκλιση που παρουσιάζεται στο Πράσινο Ταμείο οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα το εννεάμηνο σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, λόγω της νέας ρύθμισης για τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και μειωμένα ποσά προστίμων.
  • Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που είχαν τεθεί.
  • Όσον αφορά στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) η απόκλιση που παρουσιάζεται οφείλεται στην είσπραξη μειωμένων εισφορών από συντάξεις, λόγω μείωσής τους στο έτος 2013, αλλά και στην μείωση των επιτοκίων καταθέσεων.

organism030114

Στους λοιπούς φορείς, η κύρια αιτία απόκλισης είναι τα μειωμένα, σε σχέση με το στόχο, έσοδα. Αυτό οφείλεται, κυρίως στη μη λήψη των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς και στην υστέρηση των ίδιων εσόδων τους.

 

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει, παράλληλα, ότι η προσπάθεια συνεχίζεται σταθερά, ενδυναμώνοντας και εμπλουτίζοντας το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής με νέα εργαλεία και πρακτικές που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά της και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

 

Σε κάθε περίπτωση, για τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους, θα πρέπει τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων προκειμένου να εναρμονιστούν με την ευρύτερη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

 

"Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 5 της από 18-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ενσωματώθηκε στο Ν. 4111/2013", αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

organis030114

 

Τελευταία τροποποίηση στις 18:22 - 03 Ιαν 2014
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.