ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΚΤ: Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για Δαπάνες και Προσωπικό το 2011 και 2012 στην Ελλάδα

10:56 - 22 Μαϊ 2014 | Οικονομία
Μετά από πολυετή απουσία της Ελλάδας, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2011 και το 2012, με δείκτες για δαπάνες και προσωπικό, δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Όπως προκύπτει από την έκδοση του ΕΚΤ "Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα", το 2011 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν συνολικά 1.391,2 εκατ. ευρώ σε Έρευνα & Ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,67% του ΑΕΠ. Το 2012 το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα 1.337,6 εκατ. ευρώ (προκαταρκτικά στοιχεία), ποσό που αντιστοιχεί στο 0,69% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι με βάση τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία, το 2007 οι δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 0,60% του ΑΕΠ.

Η κατανομή δαπανών και προσωπικού σε Ε&Α

Ο δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό (%) των δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ σε μια χώρα, είναι η "Ένταση Ε&Α" και εντάσσεται στους βασικούς δείκτες που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020". Στόχος της ΕΕ είναι η επίτευξη έντασης Ε&Α στην Ευρώπη σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ. Με βάση, λοιπόν, τον συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ27 το 2011, και ανεβαίνει μια θέση (23η) το 2012. Ως προς τις συνολικές δαπάνες που διατέθηκαν στην Ελλάδα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α, η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ27 το 2011, και παραμένει στη θέση αυτή και το 2012. Τον υψηλότερο δείκτη έντασης Ε&Α καταγράφει η Φινλανδία με ποσοστό δαπανών Ε&Α 3,78% επί του ΑΕΠ το 2011.

RDdeiktes 2011 12 dapanes 1
Το 2011, το συνολικό προσωπικό που απασχολήθηκε σε Ε&Α στην Ελλάδα (ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, άλλο προσωπικό υποστήριξης) ήταν 70.229 άτομα και σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) ήταν 36.913 ΙΠΑ. Η μονάδα ΙΠΑ έχει καθιερωθεί για τη μέτρηση, με συγκρίσιμο τρόπο, του προσωπικού Ε&Α, καθώς αποδίδει τον χρόνο απασχόλησης σε Ε&Α σε σύγκριση με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης ενός εργαζόμενου (συνήθως τα άτομα που ανήκουν στο προσωπικό Ε&Α απασχολούνται και σε άλλες δραστηριότητες, π.χ. διδασκαλία, διοίκηση ή προώθηση προϊόντων).

RDdeiktes 2011 12 prosopiko
Οι ερευνητές (45.239 άτομα) αποτελούν το 64,4% του συνολικού προσωπικού (24.674 ΙΠΑ). Το 2012, η απασχόληση σε Ε&Α δεν μεταβάλλεται σημαντικά, και τα ΙΠΑ του συνολικού προσωπικού Ε&Α ανέρχονται στα 37.361 και των ερευνητών στα 24.122. Με βάση τα ΙΠΑ του συνολικού προσωπικού Ε&Α, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 16η θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ27 το 2011, και ανεβαίνει μια θέση (15η) το 2012. Με βάση τα ΙΠΑ των ερευνητών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση το 2011 και διατηρεί αυτή τη θέση και το 2012.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.