ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποια μέτρα προτείνει ο ΣΕΒ για την αύξηση της απασχόλησης

16:29 - 01 Σεπ 2014 | Οικονομία
Πακέτο επτά μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης κατέθεσε τη Δευτέρα ο ΣΕΒ, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό.

Βασική θέση του ΣΕΒ είναι ότι οι νέες θέσεις εργασίας και η βελτίωση των εισοδημάτων μπορούν να επιτευχθούν, μόνο μέσα από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία περισσότερων και μεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσας ανέφερε ότι «οι παραδοσιακές λύσεις με τα μεγάλα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων ή με τη διόγκωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν θα υπάρχουν για πολλά χρόνια, λόγω των ισχυρών δημοσιονομικών περιορισμών».

Στρατηγική επιλογή για τον ΣΕΒ είναι η διεθνής ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, που θα βασίζεται στην καινοτομία και τη γνώση, στο επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στις αναβαθμισμένες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας και όχι στις χαμηλότερες αμοιβές. Κατά συνέπεια ουσιαστική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της απασχόλησης στη χώρα μας είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των δομικών αλλαγών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.

Ο κ. Φέσσας  επισήμανε ακόμη ότι δεν είναι μόνο η κρίση που επιδείνωσε το μέτωπο της απασχόλησης στη χώρα μας, αλλά και μια σειρά από μακροχρόνιες στρεβλώσεις και διαρθρωτικές αδυναμίες.

Με δεδομένο ότι όλες οι προβλέψεις υποδεικνύουν ότι η υψηλή ανεργία δεν θα υποχωρήσει σύντομα, για τον ΣΕΒ «δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε μόνο με άμεσα, βραχυπρόθεσμα ζητήματα αλλά πρέπει να εργαστούμε κυρίως πάνω στα μακροπρόθεσμα, διαθρωτικά προβλήματα, όπως αυτό της Παιδείας», σημείωσε.

Ο κ. Φέσσας μετέφερε το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και έδωσε έμφαση στην ευκαιρία που παρουσιάζεται για εποικοδομητική συνεργασία στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων της απασχόλησης και της ανεργίας.

Αναλυτικά, τα μέτρα που προτείνει ο Σύνδεσμος για την τόνωση της απασχόλησης είναι τα εξής:

 

1) Μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ως εργαλείου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, η οποία θα πρέπει να γίνει πρακτικά μέσα από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.

 

2) Εξειδικευμένος σχεδιασμός δράσεων ανά κατηγορία ανέργων.

 

3) Αξιολόγηση και εκ νέου σχεδιασμός των κίνητρων για την απασχόληση των ανέργων.

 

4) Αποτίμηση του υφιστάμενου και δημιουργία νέου πλαισίου για την πρώτη εργασιακή εμπειρία, μαθητεία και πρακτική άσκηση.

 

5) Ουσιαστική διασύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 

6) Δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών σε δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

7) Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, με στόχο την αποφυγή κατασπατάλησης πόρων σε μη παραγωγικές δράσεις, καθώς και την ενίσχυση των συμπράξεων των κοινωνικών εταίρων με κρατικούς φορείς.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:44 - 01 Σεπ 2014
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.