ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εξετάζεται παράταση για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών

19:57 - 25 Σεπ 2014 | Οικονομία
Η πιθανότητα επιμήκυνσης της προθεσμίας προς έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής από την αρμόδια Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εξετάζεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σήμερα το όριο είναι οι 60 ημέρες. Αιτία- σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ με θέμα "Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη"- είναι ο μεγάλος όγκος των ενδικοφανών προσφυγών και της δυσχέρειας της Διοίκησης να τις επεξεργάζεται εντός αυτού του χρονικού διαστήματος τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.
"Η δυνατότητα πρόβλεψης ενός ενδιάμεσου σταδίου, μετά την λήξη της ενδικοφανούς διαδικασίας και πριν την εκδίκαση από τα αρμόδια δικαστήρια είναι επίσης μια εκδοχή που εξετάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια περαιτέρω μείωση των υποθέσεων που άγονται προς δικαστική κρίση. Ο φορολογούμενος θα μπορούσε, εάν το επιθυμεί, να προσφύγει σε ένα τέτοιο ενδιάμεσο στάδιο, που θα φέρει εχέγγυα ανεξάρτητου οργάνου. Σε αυτή την προσπάθεια ο φορέας σας μπορεί να συνεισφέρει με την κατάθεση προτάσεων με βάση τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα και στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαβούλευσης φορέων και ΓΓΔΕ που επανασυστάθηκε πρόσφατα με απόφασή μου", σημείωσε.
Επίσης ο κ. Μαυραγάνης τόνισε ότι "περαιτέρω, προς την κατεύθυνση της αποφυγής των παρελκυστικών δικών, οι οποίες όχι μόνο καθυστερούν τη διοικητική διαδικασία αλλά επίσης προσθέτουν μεγάλο όγκο ύλης στα δικαστήρια, μπορούν, αφενός η Φορολογική Διοίκηση εφαρμόζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια προς αποφυγή τυπικών ελλείψεων και αφετέρου τα διοικητικά δικαστήρια με την εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 79 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα η όποια πράξη αμφισβητείται δικαστικά για παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοσης, θα μπορούσε να εξετάζεται η ακύρωσή της μόνον αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, που απομακρύνεται από την τυπολατρεία και την άσκοπη διεξαγωγή δικών και διευκολύνει την επίλυση διαφορών όπου εγείρονται ουσιαστικά νομικά ζητήματα".
Επίσης, ζητούμενο είναι η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης αλλά και της Φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τις ποινικές διαδικασίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογούμενων προς το Δημόσιο. "Δεν αναφέρομαι στις πράξεις φοροδιαφυγής αλλά στο ξεχωριστό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ένα ζήτημα που από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουμε για να δώσουμε λύση πρακτική, δίκαιη και εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρακτικές", κατέληξε ο κ. Μαυραγάνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:10 - 25 Σεπ 2014
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.