ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ξεκινά η διαδικασία για το συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές στα Ταμεία

12:20 - 19 Οκτ 2014 | Οικονομία
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τον συμψηφισμό των επιστροφών φόρων, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με την  κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζεται ότι θα αναπτυχθεί Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών στην οποία μέσα σε 10 ημέρες από την δημοσίευση της απόφαση στο ΦΕΚ –πρακτικά μέχρι τις 27 Οκτωβρίου- θα πρέπει να καταγραφούν όλοι οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Μέσω της βάσης δεδομένων, θα γίνονται όλες οι απαραίτητες διασταυρώσεις έτσι ώστε να διαπιστώνεται αν κάποιος που περιμένει επιστροφή φόρου ή όχι.


Από την 1η Ιουλίου του 2014, ο συμψηφισμός των επιστροφών φόρου με τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έχει γίνει υποχρεωτική. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε αυτοματοποιηθεί η διαδικασία με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρου ακόμη και σε αυτούς που δεν είχαν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογη διαδικασία συμψηφισμού έχει ξεκινήσει και αφορά όσους χρωστούν στον ΟΓΑ και ταυτόχρονα λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος συμψηφισμού, είναι τα εξής:

 

  • Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α (σ.σ οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης). για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.
  •  Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών.
  • Για τη διενέργεια των συμψηφισμών και του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Ο.Κ.Α., στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ρύθμισης.
  • Όλοι οι Ο.Κ.Α. και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραμμογράφηση αρχείο με τους οφειλέτες τους (φυσικά/νομικά πρόσωπα) με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική οφειλή, καθώς και ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ δηλαδή μέχρι τις 27 Οκτωβρίου
  • Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι Ο.Κ.Α. αναπτύσσουν μηχανισμό σε πραγματικό χρόνο (online) ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών και, μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι Ο.Κ.Α. και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθήμερο, επικαιροποιημένο αρχείο.
  • Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμού στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης
Τελευταία τροποποίηση στις 05:18 - 20 Οκτ 2014
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.