ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

X.A.: Το 2014 ήταν η χρονιά με το μικρότερο άνοιγμα νέων κωδικών - 1,35 δισ. ευρώ έβαλαν οι ξένοι

18:17 - 08 Ιαν 2015 | Οικονομία
Για 26 μήνες οι ξένοι συνεχίζουν να ρίχνουν χρήμα στο Χ.Α., όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που επεξεργάζεται κάθε μήνα η Λεωφόρος Αθηνών.

Μόνο το 2014 οι καθαρές εισροές των ξένων διαμορφώθηκαν στο 1,35 δις. ευρώ (219,11 μόνο τον Δεκέμβριο), παρά το γεγονός ότι το 2014 ήταν η μοναδική χρονιά από τότε που καταγράφονται τα επίσημα στοιχεία με τους λιγότερους κωδικούς που έχουν ανοίξει από το… 1998. Συγκεκριμένα, το 2014 άνοιξαν μόλις 15 χιλιάδες νέοι κωδικοί, που σημαίνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να «φοβούνται» την αγορά, κυρίως λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Η αγορά μας πλέον έχει γίνει πεδίο δράσης των ξένων funds, αφού η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,5% έναντι 62,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,0%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (€11.622,07 εκατ. ή 25,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 45,9%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,3%, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολική αξία συναλλαγών €2,05 δις (αυξημένη κατά 24,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 5,0% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 2.372.097.351 τεμάχια, καταγράφοντας αύξηση 53,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.541.486.761 τεμάχια) και αξιοσημείωτη αύξηση 149,2% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2013 (951.711.279 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 66,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Κατά τα άλλα:

- 25,83 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 19,23 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)

- 1.075 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 941 τον προηγούμενο μήνα)

- Απώλειες της τάξης του 14,3% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2014 ήταν τα εξής:

- Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €127,06 εκ. έναντι €86,62 εκ. το 2013, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 46,7%.

- Συνολική Αξία Συναλλαγών €31,51 δισ. έναντι €21,31 δισ. το 2013, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 47,9%.

- Μείωση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 23,9% σε σχέση με το 2013. (€45,70 δισ. στις 31/12/2014 έναντι €60,07 δισ. στις 31/12/2013). Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€11.622,07 εκατ. ή 25,4% στις 31/12/2014 & €22.584,68 εκατ. ή 37,6% στις 31/12/2013) η μείωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 9,1%. (€34,07 δισ. στις 31/12/2014 έναντι €37,48 δισ. στις 31/12/2013).

- Μείωση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 31,4% από την αρχή του έτους.

- Εισροή κεφαλαίων ύψους €1.357,46 εκ. από τους ξένους επενδυτές.

- Αξιοσημείωτη αύξηση της Συμμετοχής των ξένων επενδυτών στο 61,5% στις 31/12/2014 από 49,6% στις 31/12/2013 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 45,9% από 31,0% στις 31/12/2013.

Η Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2014 έφτασε τα €2.053,58 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 24,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.648,52 εκατ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.161,92 εκατ., σημειώθηκε πτώση της τάξης του 5,0%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2014 ήταν €102,68 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€82,43 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€113,79 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε στις 25.827 έναντι 19.228 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 39.268).

Τον Δεκέμβριο 2014 δημιουργήθηκαν 1.075 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 941 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €45,70 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €53,85 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 15,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €60,07 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 23,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Δεκέμβριο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €219,11 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (€154,53 εκατ.), από νομικά πρόσωπα (€62,72 εκατ.) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (€2,71 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες αλλοδαπούς (€0,85 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €207,64 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από από Έλληνες ιδιώτες (€106,76 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (€62,00 εκατ.), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€32,41 εκατ.), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρίες (€2,71 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (€2,30 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (€1,43 εκατ.) και από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρίες (€0,05 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από ασφ. εταιρείες & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (€0,03 εκατ.).

Τα υπόλοιπα €11,46 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 66,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 59,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Δεκέμβριο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 52,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 17,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,4% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 31,7% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 14,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,6% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 12,7% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 45,9% από 45,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,5% έναντι 62,1%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 31,0% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 49,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 27,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.