ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Capital Controls-5ο.οοο μετρητά στις ναυτιλιακές εταιρίες, 2.000 το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα

22:02 - 24 Ιουλ 2015 | Οικονομία
Δημοσιέυθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με αριθμό 1561: "Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων", στην οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων, το όριο συναλλαγών για ναυτιλιακές εταιρίες κι άλλους κλάδους της οικονομίας.

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιχειρεί να δώσει μια ανάσα στην οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μετά το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή capital control. Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να μεταφέρουν σε μετρητά μέχρι 2.000 Ευρώ.

Στην ΠΝΠ αναφέρεται πως το ανώτατο όριο συναλλαγών ημερησίως ανέρχεται στις 50.000 ευρώ την ημέρα για τις ναυτιλιακές εταιρείες και για άλλους κλάδους της οικονομίας: «Ειδικώς οι ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953 μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών εκ των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως. Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δύναται να επιτρέπεται η ανάληψη και να ορίζεται όριο ποσού ανάληψης μετρητών ανά ημέρα και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρούσας».

- Διαβάστε συνημμένη ολόκληρη την υπουργική απόφαση

Συνημμένα αρχεία:
Τελευταία τροποποίηση στις 10:23 - 25 Ιουλ 2015
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.