ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα μέτρα για να καλυφθεί η "τρύπα" 4 δισ. ευρώ;

16:20 - 24 Σεπ 2015 | Οικονομία
Φόβους για νέα μέτρα προκαλεί η "τρύπα" της τάξης των 4 δισ. ευρώ στις εισπράξεις φόρων που αποτυπώνεται από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα τεθούν επί τάπητος στο EuroWorking Group που πραγματοποιείται σήμερα, στο οποίο συζητώνται τα νέα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα των στόχων για να δοθούν οι δόσεις των τριών δισ. στη χώρα μας.

Η "τρύπα" αυτή στις εισπράξεις οφείλεται στη μη έλευση των κερδών ομολόγων που διακρατούν κεντρικές τράπεζες, αλλά και στην απόκλιση από τους στόχους στα φορολογικά έσοδα. Συγκεκριμένα, η απόκλιση φτάνει στο 1 δισ. ευρώ στους έμμεσους φόρους και στα 2,3 δισ. ευρώ στους άμεσους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (σ.σ. μαζί με τη δαπάνη για τόκους) ύψους 1.104 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.849 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 1.694 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα 8μήνου διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.798 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.946 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.264 εκατ. ευρώ.

Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος παραμένει υψηλότερο του στόχου, λόγω του "παγώματος" ως τις εκλογές κάθε πληρωμής, ώστε να εξυπηρετούνται οι μισθοί και οι συντάξεις. Το τρίτο Μνημόνιο ωστόσο επιτάσσει ότι το Δημόσιο πρέπει οπωσδήποτε να αποπληρώσει τα σχεδόν δέκα δισ. ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει δημιουργήσει το κράτος.

Αναλυτικά, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30.765 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.153 εκατ. ευρώ ή 11,9 % έναντι του στόχου, εκ των οποίων:

 • ποσό 1.724 εκατ. ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), και
 • Ποσό 917 εκατ. ευρώ αφορά την υστέρηση των Φόρων στην Περιουσία, και οφείλεται στην μη βεβαίωση και είσπραξη των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28.699 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.070 εκατ. ευρώ ή 12,4 % έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που υπερέβησαν το στόχο, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, είναι:

 • Οι Λοιποί Άμεσοι φόροι κατά 49 εκατ. ευρώ ή 2,9%
 • Ο ΦΠΑ Καπνού κατά 37 εκατ. ευρώ ή 9,4%,
 • Το Τέλος Ταξινόμησης Οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 33,4%,
 • Οι Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης κατά 8 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
 • Τα Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα κατά 191 εκατ. ευρώ ή 8,2%.

Αντίθετα, οι κατηγορίες που υστέρησαν έναντι του στόχου, την αντίστοιχη περίοδο, είναι:

 • Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 479 εκατ. ευρώ ή 8,6%,
 • Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 298 εκατ. ευρώ ή 18,3%,
 • Ο Φόρος Εισοδήματος Ειδικών κατηγοριών κατά 174 εκατ. ευρώ ή 15,6%,
 • Οι Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 485 εκατ. ευρώ ή 26,3%,
 • Ο ΦΠΑ Πετρελαιοειδών κατά 210 εκατ. ευρώ ή 15,2%,
 • Ο ΦΠΑ Λοιπών κατά 504 εκατ. ευρώ ή 6,6%
 • Οι Έμμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 190 εκατ. ευρώ ή 33,5%

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.772 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.022 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.067 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία Αυγούστου 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.890 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 213 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο. 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.859 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 26 εκατ. ευρώ.

Αύξηση έναντι του στόχου εμφάνισαν:

 • Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 437 εκατ. ευρώ,
 • Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 204 εκατ. ευρώ,
 • Οι Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 218 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Αυγούστου 2015 ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (159 εκατ. ευρώ). 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31.869 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.744 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (36.613 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.306 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.797 εκατ. ευρώ, των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 361 εκατ. ευρώ και των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 91 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 2.155 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 18 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 64 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 31 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.563 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.527 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.090 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1.745 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.155 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.790 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις ταμειακές συνθήκες που επικρατούσαν τους προηγούμενους μήνες. Εκτιμάται ότι μετά τη σταδιακή ομαλοποίηση της ταμειακής ρευστότητας το ύψος των δαπανών θα διαμορφωθεί σταδιακά στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:53 - 24 Σεπ 2015
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.