ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρηματοδοτήσεις €2,2 δισ. το 2016 μέσω του Erasmus+

14:15 - 22 Οκτ 2015 | Οικονομία
Χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, αναμένεται να διατεθούν μόνο στη διάρκεια του 2016, μέσω του προγράμματος Erasmus+: για έργα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού.

Το πρόγραμμα για το 2016 επιδιώκει να υποστηρίξει χιλιάδες έξυπνες ιδέες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ανοικτής διδασκαλίας και στην υποστήριξη της δημιουργικότητας των νέων.

Μέσω των χρηματοδοτήσεων ανοίγουν ευκαιρίες για σχεδόν 600.000 νέους, που επιθυμούν να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων και σχέδια, που θα υλοποιηθούν στο εξωτερικό. Περαιτέρω δυνατότητες θα δοθούν σε 200.000 εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και αντιπροσώπους της νεολαίας, προκειμένου να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Όπως ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή, δημοσιεύοντας τη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2016, το ενδιαφέρον του Erasmus+ εστιάζεται στην υποστήριξη έργων, που αποσκοπούν να καταστήσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυμορφία της διδασκαλίας ανά την Ευρώπη και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κινδύνου ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες της Επιτροπής, κατά το τρίτο έτος, το Erasmus+ θα επιτρέψει σε ιδρύματα και άτομα να αρχίσουν την προετοιμασία της υποβολής των προτάσεων για έργα, τα οποία θα επιλεγούν σύμφωνα με ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής.

Συμμετοχή

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, ομάδες νέων, που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για τη νεολαία, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε €14,7 δις, δηλαδή, αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα προηγούμενα επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση της Ε.Ε. να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

Μέσω του Erasmus+, πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Επίσης, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων, που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Το Erasmus+ στηρίζει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Πηγή: ΣΕΠΕ

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.