ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προϋπολογισμός: Τρύπα 2 δις στα έσοδα του Σεπτεμβρίου

15:06 - 27 Οκτ 2015 | Οικονομία
Η αιμορραγία στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξάνεται, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και ο μόνος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος έως τώρα είναι η άτυπη στάση πληρωμών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του.

Μόνο το Σεπτέμβριο τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν πως τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν κατά 2 δισ ευρώ μικρότερα του στόχου που είχε τεθεί. Συγκεκριμένα ανήλθαν στα 3.526 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου μηνιαίου στόχου για 5.575 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.904 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.285 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.737 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.072 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.532 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.271 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34.292 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.049 εκατ. ευρώ ή 5,6 % έναντι του αναθεωρημένου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 32.222 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.048 εκατ. ευρώ ή 6,0 % έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό 1.867 εκατ. ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), σύμφωνα με τον αναθεωρημένο στόχο.

Ειδικότερα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρείται στα έσοδα από:

Α) Φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 1,0%, 

Β) Φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

Γ) Φόρους στην περιουσία κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

Δ) Λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου είναι τα έσοδα από:

Α) Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 194 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

Β) Φ.Π.Α. λοιπών κατά 80 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

Γ) Φόρο ασφαλίστρων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 16,5%, 

Δ) Λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 40 εκατ. ευρώ ή 16,7%,

Ε) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,6%.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.